Direktkontakt mellan satelliter

Genom optisk signalering från en satellit som tar bilder av jorden till en länksatellit behövs färre jordstationer som Esrange i Kiruna.
Publicerad

Den europeiska rymdorganisationen ESA har som första organ i världen demonstrerat optisk kommunikation mellan två satelliter i rörelse. Det skedde på 31 000 kilometers höjd över jorden. De två satelliterna rörde sig med en hastighet av ca 2 500 kilometer i timmen. Trots ett avstånd på hela 40 000 kilometer kunde den ena satelliten skicka data med en hastighet av 50 megabit per sekund till den andra.

Signaleringen sker optiskt med en mycket smal ljusstråle. När den träffar mottagarsatelliten är den bara 300 meter bred. Den mottagande länksatelliten skickar sedan bilderna direkt ner till jorden.

Fördelen med den nya metoden är att man kan hämta hem bilderna oftare och inte behöver vänta på att bildsatelliten passerar ovanför en jordstation. I dag finns en rad stationer som tar emot bilder från de jordobservationssatelliter som finns i rymden. I Kiruna finns en av de stationer i världen som tar emot flest bilder, kallad Esrange. Skälet är att satelliter som går över polerna – alltså vinkelrätt mot dem som ligger ovan ekvatorn – passerar i närheten av Kiruna vid varje passage.

Den nya kommunikationstekniken innebär att behovet av Esrange minskar. De flesta satelliter som finns i rymden nu kan dock inte kommunicera med den nya tekniken, så det lär dröja innan den slår igenom.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor