Avslöjande spegelbilder

Miljögifters vandringsvägar spåras med hjälp av molekylernas form.
Publicerad

Varifrån kommer gifterna som förorenar vår miljö? Det kan vara svårt att veta, för många kemiska substanser vandrar i ekosystemen och hamnar i områden långt bort från sin ursprungskälla. Nu har Karin Wiberg vid Kemiska institutionen, ämnesområde miljökemi, Umeå universitet, utvecklat metoder för att spåra vissa svårnedbrytbara miljögifter. Exempelvis visade sig avdunstningen från mark och vatten vara en viktig källa till de föroreningar som transporteras med luften.

De ämnen hon studerat är bl a vissa bekämpningsmedel mot insekter och PCB. De nya spårningsmetoderna utnyttjar det faktum att dessa substanser är kirala, dvs att de förekommer i två former som är spegelvända mot varandra. Molekylerna är alltså lika förutom att de skiljer sig från varandra som höger och vänster hand.

När dessa ämnen tillverkas blir det i allmänhet lika mycket av höger och vänster. Icke-biologisk nedbrytning i naturen påverkar ofta de olika formerna lika. Men när gifterna kommer i kontakt med levande varelser, som i jordbakterier eller i däggdjurs fettdepåer, förskjuts i många fall förhållandet så att den ena formen dominerar. Det beror på att den biologiska nedbrytningen också bygger på kirala molekyler, som gynnar nedbrytning av endast den ena formen. Därför bryts den ena spegelformen av miljögiftet ner mer effektivt än den andra.

– Ju högre upp i näringskedjan man kommer, desto tydligare blir förskjutningen mellan höger och vänster, berättar Karin Wiberg.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor