Med blicken uppåt

Publicerad
Tycho Brahe pryder omslaget till Nobelpristagaren i fysik, Steven Weinbergs senaste essäbok.

Brahe står staty och tittar med öppen blick upp mot stjärnorna, en position som Weinberg ställer i motsats till den som ber med huvudet hukat mot marken.

Weinberg är något så ovanligt som en naturvetare som har stigit in i kultur- och samhällsdebatten. Från den positionen har han tagit ställning för den rationalistiska och objektiva vetenskapen och mot en del sociologer, filosofer och religiösa förespråkare. Hans språk är vasst och glasklart när han raljerar med Jacques Derridas uppfinning ”Einsteins konstant” och hur postmoderna intellektuella vurmar för avantgardistiska icke-linjära tillstånd. Och med torr stämma deklarerar Weinberg i kapitlet ”Ett designat universum?” att han tror lika mycket på Gud som på kall fusion, och på kall fusion tror han inte alls.

Weinberg är definitivt inte en man som tror på under och mirakel – men ändå blir det nästan magiskt när han med största övertygelse beskriver vad som hände före Big Bang.

Bokens fullständiga titel: Steven Weinberg: Facing up. Science and its cultural adversaries.

Facing up

Weinberg, Steven
Harvard University Press

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor