Parallella världar

Publicerad
Tanken att vårt universum kunde uppstå ur ingenting i Big Bang har kanske många redan vant sig vid.

Men att det samtidigt kan finnas många andra universum, ett jättekollektiv där vi bara är en liten bubbla i världshavets jättestora bubbelbad – ja, det kanske börjar passera gränsen för vår fantasi. Och hur skulle de andra bubblorna se ut egentligen?

Vårt universums fysikaliska lagar tillåter i alla fall att liv och intelligens utvecklas här. Vilka lagar styr de andra världarna? Det kan man naturligtvis bara spekulera över, och länge har sådana frågor bara hört till science fiction. Men nu diskuterar även så seriösa forskare som Martin Rees, professor i astronomi i Cambridge, möjliga parallella världar.

Boken består av en serie föreläsningar som författaren gav vid Princeton University i USA med ett citat från Albert Einstein som motto: Hade Gud något val när universum skapades?

Our cosmic habitat

Rees, Martin
Princeton University Press

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor