Vädrets inverkan på kroppen

Nya forskningsresultat bekräftar det många länge misstänkt. Vädret påverkar exempelvis migrän och ledvärk. Åtminstone hur vi upplever det.

Det här är en artikel från 2002.

Omslag i vädret påverkar många människor med ledsjukdomar. I årets januarinummer av den vetenskapliga tidskriften Journal of Rheumatology redogör en grupp forskare från Argentina för en undersökning av sambandet mellan väder och ledvärk. En slutsats blev att de 82 patienter med ledgångsreumatism som följdes under ett år hade mer ont vid låga temperaturer och hög luftfuktighet.

Lufttryck och ledvärk

Även skillnader i lufttryck verkar påverka lederna. Lederna innehåller ledvätska som trycks ihop om trycket ökar. Ofta är det lågt lufttryck som kopplas till smärta.

– När lufttrycket sjunker expanderar ledvätskan och spänner ut ledkapseln. Teoretiskt skulle leden då kunna kännas mer instabil, men jag har inget vetenskapligt belägg för att det är på detta vis, säger docent Bo Ringertz, reumatolog vid Karolinska sjukhuset.

Åska, vind och migrän

Många som lider av migrän påverkas av vädret. Värme, kyla, blåst och de förändringar i lufttrycket som sker vid väderomslag kan sätta i gång migränanfall.

För vissa är åska den utlösande faktorn. En grupp tyska forskare har studerat sambandet mellan migrän och de elektromagnetiska fält som bildas när det blixtrar. De såg att under hösten – mellan oktober och december – fick de 37 patienter som skrev smärtdagbok oftare migrän i samband med blixtaktivitet. Men under sommaren fanns ingen sådan koppling. Då förekom migrän oftare när det var varmt och fuktigt. Studien rapporteras i tidskriften Headache.

Enligt docent Carl Dahlöf vid migränkliniken i Göteborg är det svårt att koppla väder till migrän.

– Vissa individer kan spå väder utifrån ledvärk eller utlösta migränanfall. Men när grupper av sådana individer undersöks på ett mer vetenskapligt sätt brukar man vanligen kamma noll. Skulle jag tro något om väder och migränanfall, skulle jag satsa på hård blåst, säger han.

I tidskriften Neurology beskriver en grupp kanadensiska forskare hur de har försökt utreda om de speciella varma västvindar som blåser i provinsen Alberta kan ligga bakom migränanfall. Forskarna sammanställde data från 75 personers patientdagböcker där dessa rapporterade vilka dagar de hade värk – sammanlagt fanns rapporter från nästan 13 000 dagar. En grupp deltagare fick oftare migrän under de blåsiga dagarna, jämfört med dagar utan vind. Andra drabbades under dagar som föregick en blåsig period. De kraftiga vindarna skulle kunna ge upphov till migrän genom att de föregås av snabbt sjunkande lufttryck. Dessutom innebär omslag i vädret en ökning av antalet joniserande partiklar i luften, något som forskare också har kunnat koppla till migränanfall.

Sol, värme och cancer

För mycket sol och värme ger solsting och värmeslag. Men mer subtil påverkan kan komma från det osynliga UV-ljuset. I dag vet läkare och forskare att för mycket UV-strålning ger upphov till hudcancer. Men nya rön tyder på att även motsatsen kan stämma. För litet UV-B strålning verkar ge fler cancerfall. Det är tolkningen av nya studier som presenteras i tidskriften Cancer.

Forskarna har undersökt hur förekomsten av olika cancerformer samvarierar med solmängden i olika delar av USA. Ju mindre UV-B-strålning, desto mer tumörer i exempelvis bröst, ändtarm, äggstockar, prostata, njurar och lungor. De rekommenderar därför litet extra UV-B-ljus i kombination med D-vitamin, särskilt under vintermånaderna.

För litet sol ger klena ben

Solljus krävs för att kroppen ska kunna tillverka D-vitamin. På ett forskarmöte i Boston tidigare i år rapporterade man att det har börjat dyka upp fall av rakitis (engelska sjukan). Sjukdomen beror på D-vitaminbrist och har blivit vanligare hos amerikanska barn. Forskarnas tolkning är att människor har blivit så rädda för att få hudcancer att de inte exponerar sig tillräckligt mycket för solen. I Sverige har forskare sett att risken för höftfrakturer ökar ju längre norrut man bor. En förklaring kan vara att få soltimmar ger låg D-vitaminproduktion.

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor