Hjärnbruksfacit

Publicerad

Breven handlar om litteraturpriset, fysikpriset respektive ekonomipriset. Nycklarna är:Litteraturpriset:A B C D E F G H I J K L M N O P Q Ö A B C D E F G H I J K L M N O PR S T U V W X Y Z Å Ä ÖQ R S T U V W X Y Z Å ÄFysikpriset: A B C D E F G H I J K L M N O P QÖ T F V Å D K N O B E L P R I S QR S T U V W X Y Z Å Ä ÖJ M C Ä G W X Y Z A U HEkonomipriset: A B C D E F G H I J K L M N O P QÖ Ä Å Z Y X W V U T S R Q P O N MR S T U V W X Y Z Å Ä ÖL K J I H G F E D C B A De krypterade texterna kan du också läsa på www.fof.seVänstra bilden föreställer upphettad nickel. Bildens storlek är 143 x 143 kvadratnanometer och är tagen med sveptunnelmikroskop. Mittenbilden föreställer svarta pigmentceller från en afrikansk lövgroda. Högra bilden föreställer tennatomer på en kiselyta. De svarta hålen visar när en kiselatom ersätter en tennatom, och de sex omkringliggande tennatomerna höjs en smula. Samtliga bildtexter sitter alltså rätt!Vänstra och högra bilden är framställda av Thorbjörn Jemander, Ivy Razado, Göran Hansson. Mittenbilden av Tony Andersson. Samtliga forskare är verksamma vid Linköpings universitet och bilderna ingår i en utställning som numera finns på nätet. Adressen hittar du i länklistan på www.fof.se.

Publicerad

Hjärnbruksfacit

Publicerad

Michail Tal hade planerat att flytta sin vita löpare från h5 till g6. Följande ställning skulle uppstå:Nu hotar Michail Tal återigen att sätta matt med damen genom att slå svarts torn på f8, eftersom tornet på g3 inte längre kan nå g8. Dessutom har ett nytt matthot uppenbarat sig, nämligen att flytta damen från h6 till h7 och ta bonden där. De båda hoten är omöjliga att gardera sig mot. Det enda försöket att undanröja hotet är att flytta tornet från g3 till g6 och ta vits löpare, men det besvaras med att bonden på f5 slår tornet på g6. De båda matthoten består och nu finns det dessutom inga fler räddningsförsök. Igor Platonov upptäckte ställningens finess redan innan han spelade tornet från c3 till g3 och slog vits torn (se baksidan). Dragen ovan utfördes således aldrig. Det var först i efteranalysen som ställningens verkliga skönhet kom till liv.Läs mer om Michail Tal och försök lösa ytterligare ett schackproblem på www.fof.se/hjarnbrukKonstruktör: Jesper HallFacit lilla problemet1 Alfred Nobel – dynamiten2 Sonya Kovalevsky – matematik3 Babbage – datamaskinen4 Caroline Herschel – astronomi5 Conrad Röntgen – röntgenstrålningKonstruktör: Lars Kumlin

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor