Annons
Annons
Kryptorna under Den Heliga Andens kyrka mitt i Litauens huvudstad Vilnius innehåller kvarlevor av cirka 600 naturligt mumifierade människor. Nu har en internationell forskargrupp analyserat arvsmassa från en av dem, ett cirka treårigt barn som dog av smittkoppor någon gång mellan 1643 och 1665. Genetiska analyser visar att barnets virus – den hittills äldsta kartlagda stammen av smittkoppor – är en föregångare till alla kända stammar, och att merparten av smittans genetiska variation har uppstått under de senaste seklerna. Det finns rapporter om mer än 3 000 år gamla egyptiska mumier med ärr...
Vi närmar oss midvinter, men på södra halvklotet är det sommar. En amerikansk satellit observerar nu en typ av moln över Antarktis som bildas högt upp i atmosfären under sommaren. De kallas för nattlysande moln , eftersom de ser självlysande ut under ljusa sommarnätter när solen står strax under horisonten och lyser upp dem underifrån. Från rymden går det också att se de här molnen under dagtid, och studera dem när de befinner sig inom de område där solen lyser dygnet runt. Enligt Linda Megner på Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, är det mycket intressant att jämföra...
”Julgranen är full av blommor”, sjunger den datorgenererade sångrösten ackompanjerad av ett ganska ettrigt piano. Det är inte världens vackraste julsång, men den första som skrivits med hjälp av ett system för artificiell intelligens, AI. Bakom det låtskrivande systemet står forskare vid Universitetet i Toronto. Som underlag till texten matades AI-systemet med ett foto på en julgran. Bilden tolkades av systemet till en liten berättelse. Systemet tränades också i låtskrivning genom att det fick analysera 100 timmar av digital musik. Sedan kunde det på egen hand skriva den cirka en minut långa...
Hur fungerar en orgasm egentligen? Exakt vilka mekanismer som ligger bakom är fortfarande relativt oklart. Adam Safron, forskare i neurovetenskap vid Northwestern university i Illinois, USA, bestämde sig därför för att titta närmare på fenomenet, eller snarare på tidigare studier i ämnet. Hans slutsats: Det handlar om rytm, och kanske någon form av trans. De rytmiska rörelser och den stimulering som sexuell aktivitet vanligtvis innebär kan påverka hjärnaktiviteten – genom att den elektriska aktiviteten i nätverk av neuroner kan anpassas och synkroniseras efter ett utifrån kommande stimuli...
I april föddes en pojke som enligt medieuppgifter har dna från båda sina föräldrar – plus litegrann från ytterligare en kvinna. Pojkens mamma har skadliga mutationer i sina mitokondrier, kraftverk i cellerna som alla människor ärver från sin mamma. Paret hade tidigare fått två barn som avlidit i nervsjukdomen Leighs syndrom . En grupp forskare flyttade mammans kromosomer till ett donerat ägg med friska mitokondrier. Sedan befruktades ägget med pappans spermier. Följden blev att pojken föddes med mitokondrier i huvudsak från äggdonatorn. Liknande mitokondriebyten skulle kunna användas för att...
Den första solcellsvägen ska vara klar i mitten av december. En sträcka på en kilometer i den franska byn Tourouvre täcks med solpaneler som ska klara att bilar och lastbilar kör över dem. Solpanelerna har utvecklats av det franska företaget Colas i samarbete med French National Solar Energy Institute. Vanliga kiselsolceller har bakats in i ett skyddande plastskal med en ojämn yta som ska förhindra sladd. Panelerna, som är knappt en centimeter tjocka, limmas på vägen och ansluts till en elcentral. Testanläggningen består av 2 800 kvadratmeter som ska kunna ge 280 kW. Enligt Colas är vägar ett...
Den negativa resultatutvecklingen i skolan har brutits, rapporterar Skolverket. ”De genomsnittliga resultaten i matematik och naturvetenskap i årskurs 8 är högre än förra gången TIMSS genomfördes och tillbaka på 2003 års nivå. Resultaten är dock fortfarande lägre än 1995 års nivå.” Samtidigt är svenska åttondeklassare fortfarande sämre än åttondeklassarna i våra tre grannländer, och svenska elever presterar under genomsnittet i matematik för EU- och OECD-länderna. Elever som nyligen anlänt till Sverige ingår inte i studien. TIMSS står för ”Trends in international mathematics and science study...
År 2015 blev ett ödesår för klimatmålet: det var första gången som koldioxidnivåerna i atmosfären översteg 400 ppm (parts per million) under årets alla månader. Tidigare har endast enstaka månader nått så höga värden. Men en ny rapport som släpptes i samband med klimatmötet COP22 i Marocko, visar att koldioxidutsläppen verkar ha planat ut. Under perioden 2004-2013 ökade utsläppen med drygt två procent per år. Men under de senaste tre åren har ökningarna i stort sett uteblivit. Kina har satsat stort på förnybara energikällor och minskat sitt kolberoende som följd. Det – i kombination med att...