Annons
Annons
Det är hårda tider för Nordkoreas enda privata universitet, Pyongyang University of Science and Technology (PUST). I våras grep den kommunistiska regimen två av dess medarbetare, båda amerikaner med koreansk bakgrund, och anklagade dem för ”fientliga handlingar” mot staten. Den senaste tidens missilkris innebär ytterligare prövningar. Universitetet drivs i huvudsak med stöd från kristna kyrkor i väst, och ungefär hälften av de närmare 80 lärarna är från USA. Nyligen förbjöd USA:s regering amerikanska medborgare att resa in i Nordkorea – vilket har orsakat akut lärarbrist på PUST. Uppsala...
En stor mängd tidigare studier har visat att småsyskon har det sämre förspänt, det gäller till exempel betyg och lön. Nu vet vi att småsyskon även har sämre hälsa. – Våra resultat styrker denna generella insikt, säger Helena Svaleryd , forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet, och en av forskarna bakom studien. Hon och hennes kolleger har undersökt hälsa definierat som behov av sjukhusvård på barn från att de föddes tills de blev 24 år. Det visade sig att vid just födseln så har förstfödda något sämre hälsa, men efter det första året vänder det. Småsyskon får då större risk att...
Medellivslängden ökar i Sverige. Men om man jämför människor med olika utbildningsnivåer så ser man ökande klyftor mellan olika grupper, rapporterar SCB . Om man jämför de med universitetsutbildning och de som endast har gått klart grundskolan så ökar skillnaderna i återstående livslängd vid 30 års ålder. För data från åren 2010–2012 var skillnaden drygt 5 år i genomsnitt. För data för åren 2014–2016 så var skillnaden nästan 6 år. Det är framför allt högutbildade män som lever allt längre. Skillnaderna mellan hög- och lågutbildade är betydligt större än skillnaden mellan män och kvinnor , som...
Ett område på hjärnans undersida som kallas hypotalamus bidrar till att reglera vätskebalansen. Det har varit känt sedan mitten av förra seklet. Nu har forskare i USA kopplat törst till en specifik typ av nervceller. Upptäckten visar hur en livsviktig drift bottnar i klart avgränsade nervkretsar. Forskarna använde en metod som kallas optogenetik. Den gör det möjligt att styra aktiviteten hos utvalda nervceller i realtid med laserljus via en fiberkabel in i hjärnan. När forskarna dämpade aktiviteten i en viss typ av celler hos en törstig mus slutade den att dricka. När de i stället ökade...
Från sådd till skörd utan att bonden satt sin fot på åkern. Det var målet när en grupp forskare vid brittiska Harper Adams University startade projektet ”Hands Free Hectare” i november förra året. Med hjälp av en självkörande traktor har de plöjt och sått ett fält på en hektar Drönare har övervakat plantorna så att gödning, bevattning och besprutning kunnat sättas in vid behov. För att avgöra sädens mognad användes även en drönare som flög ut och tog prover. I dagarna bärgades skörden i form av 4,6 ton korn av en automatisk skördetröska. Därmed kunde forskarna fira att de lyckats, och vill nu...
Gravplatsen i vikingasamhället Birka i Mälaren grävdes ut på 1880-talet, och man trodde oreflekterat att den innehöll en manlig krigare, eftersom graven innehåller vapen. Nu har DNA-analys visat att personen var en kvinna . – Det är en prominent placerad grav på Birka från tidigt 900-tal som ligger nära en samtida garnison och Birkas borg, berättar Torun Zachrisson, docent i arkeologi vid Stockholms universitet, och en av forskarna som analyserat fynden. – Det finns inga traditionellt kvinnliga föremål i graven, utan det ser ut som en fullt utrustad krigare med svärd, sköld, kniv och...
Efter att ha varit borta sedan 1950-talet har stim av blåfenad tonfisk siktats i Kattegatt, Skagerak och Öresund, under de senaste två höstarna. – Tonfiskarna kommer sannolikt hit efter leken, för att äta sig feta på makrill och sill, säger Andreas Sundelöf, forskare vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil som tillhör Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Andreas Sundelöf deltar i ett forskningsprojekt som ska kartlägga tonfiskarnas vandringar. Världsnaturfonden, Danmarks tekniska universitet, SLU samt sportfiskare ingår i projektet. Den blåfenade tonfisken har två lekområden: ett i Medelhavet och...
I ett experiment i Norge delades fria gymkort ut till ett antal slumpmässigt valda universitetsstudenter. En kontrollgrupp med likvärdiga tidigare studieresultat fick inget gymkort. Tidigare studier har kunnat belägga ett samband mellan goda studieresultat och träning, utan att kunna fastslå vad som leder till vad. Experimentet visade att 70 procent av dem som fick gymkort besökte gymmet minst en gång, och denna grupp sedan tränade betydligt mer än kontrollgruppen – i genomsnitt en gång i veckan under den termin försöket varade. Gruppen som fick gymkort presterade även betydligt bättre i sina...