Annons
Förra året var det våldsammaste året sedan kalla krigets slut, räknat i antal dödsoffer. Nu ser vi alltså en ökning i både antalet krig och i antal dödsoffer, enligt Uppsala universitets Uppsala Conflikt Data Program . Kriget i Syrien driver förstås upp siffrorna, men även de svåra konflikterna i Irak, Afghanistan, Nigeria och Ukraina bidrar till de höga siffrorna. På lång sikt har världen blivit fredligare, och tiden efter kalla krigets slut präglades av ett minskat antal konfliker. Men sedan några år ökar våldet i världen igen. – Konflikten i Syrien är extremt blodig, och vi ser i nuläget...
En mobil-app i kombination med fyra kbt-sessioner har visat sig vara lika effektiv som tio stycken möten med en kbt-terapeut. Metoden är nyligen testad i ett samarbete mellan Stockholms universitet, Linköpings universitet och psykiatrikliniken Wemind. Studiens 93 deltagare rekryterades genom annonser i Dagens Nyheter, på Facebook och netdoctor.se och delades in i två grupper. Den ena gruppen fick ta del av tio timmars klassiska kbt-sessioner. Den andra gruppen fick fyra kbt-sessioner som främst fokuserade på vilken sorts aktiviteter patienten mådde bättre av. De fyra terapitimmarna...
Plötsligt vakande den till, landaren som försvann ur sikte i november förra året. Signalen fångades upp av moderfarkosten, Rosettasonden, som kretsar cirka 200 kilometer ovan ytan på kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko. Rosetta har väntat på livstecken från Philae sedan i mars i år, då man tänkt att kometen kom tillräckligt nära solen för att ladda Philaes batterier. Philae verkar ha hamnat någonstans i ett skuggigt hörn på kometen när den tog mark den 12 november och slocknade snart därefter. Men nu verkar den fått tillräckligt med energi för att i 85 sekunder sända signaler till Rosetta vilka...
Islamiska staten (IS) förlorade Tikrit i centrala Irak i början av april och förlorade slaget om Kobane i norra Syrien i slutet av 2014, men inget tyder på att de skulle vara på fallrepet. Under våren intog de den irakiska provinshuvudstaden Ramadi, drygt tio mil väster om Bagdad, och i nuläget behärskar de halva Syrien . IS har under början av 2015 etablerat sig i fler länder, där strategin är att polarisera befolkningen och underblåsa interna konflikter. Det handlar även om att upprätthålla en berättelse om framgång och expansion. Det framgår av en analys från Institute for the study of war...
Synvillor och inbillade röster är vanligare än vad tidigare forskning har indikerat, men de behöver inte vara kopplade till sjukdom. Det framgår av en internationell studie med 31 000 slumpmässigt utvalda deltagare från 18 olika länder, som ställde upp i en detaljerad intervju om psykisk hälsa. Omkring 1 800 av de intervjuade hade hallucinerat minst en gång under sin livstid. Drygt 600 uppgav att det hade skett under det senaste året. Två tredjedelar av de som hade upplevt hallucinationer hade ingen sjukdomshistorik av psykisk karaktär, eller några psykiska besvär i övrigt. Personer med mer...
Drygt var tionde vuxen svensk sover så dåligt att det blir ett problem även på dagtid. Den i särklass vanligaste behandlingen är läkemedel – som kan orsaka tillvänjning, beroende och biverkningar av olika slag. Ett betydligt bättre förstahandsalternativ är så kallad kognitiv beteendeterapi (kbt). Den slutsatsen drar forskare i Australien som har sammanställt resultat från tjugo välgjorda studier, där i övrigt friska personer med kronisk sömnlöshet fick kbt. Behandlingen gick bland annat ut på att bryta tankemönster som kretsar kring katastrofala följder av sömnbrist. Efter behandlingen...
Rymdsonden Cassini, som sedan flera år tillbaka kartlägger planeten Saturnus och dess omgivningar, har nyligen lyckats fotografera Hyperion, en av Saturnus månar. Månen, som är döpt efter en solgud i den grekiska mytologin, upptäcktes år 1848. Med en genomsnittlig diameter på 260 kilometer är Hyperion störst av alla upptäckta rymdobjekt hittills som inte är runda som ett klot. Hyperion är också mycket porös – nästan hälften av dess volym är ett tomrum. Den ser snarast ut som en avlång rymdpotatis, och på grund av den oregelbundna formen rör sig den lilla månen rätt oförutsägbart och roterar...
Den isländske läkaren Kári Stefánsson startade företaget Decode Genetics i Reykjavik år 1996. Syftet var att utnyttja Islands unika förutsättningar för genforskning: en ovanligt homogen befolkning, välskötta register inom sjukvården och – inte minst – en folklig tradition av att hålla reda på släktband långt bakåt i tiden. Sedan dess har Decodes forskare publicerat hundratals rapporter i ledande tidskrifter om hur olika genvarianter påverkar hälsan. Resultaten bygger på statistiska samband inom en stor folkgrupp. Men företagets databas innehåller också livsviktig genetisk information om...