Annons
Annons
Nya rön från Sveriges lantbruksuniversitet indikerar att knölsvanar förflyttar sig på fyra olika sätt: flyga, simma, gå och segla . Olle Terenius, ekolog vid SLU, har vid tre olika tillfällen sett hur knölsvanar utnyttjar vinden för att förflytta sig på vatten. Seglande svanar håller upp vingarna på ett sätt som i vanliga fall signalerar att de är arga. Men i detta fall så är det troligt att vingpositionen maximerar vindupptaget. Det hela påminner lite om när segelbåtar ”länsar”, det vill säga, seglar i medvind med utfällda segel. En av de seglande svanarna nådde en hastighet av ungefär fem...
I slutet av november och i början av december kommer resultaten för Pisa och Timss redovisas, där grundskoleelevernas kunskapsnivåer analyseras. En som är försiktigt optimistisk är Magnus Henrekson. – Jag tror faktiskt på en viss förbättring. Flera saker har skärpts upp sedan senaste Pisa-rapporten 2013, det är mitt intryck, säger Magnus Henrekson som är professor i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning . – Det finns nu en växande medvetenhet om att skolan är viktig – men jag är rädd för att om detta stämmer så slappnar vi av igen. För målet kan inte vara att stoppa raset...
Kungsträdgårdens tunnelbanestation i Stockholm är belägen drygt 30 meter under marken. Hallen är utformad som en naturlig grotta där berggrundens granit är blottad i vägar och tak. Vissa partier av hallens granitväggar är täckta av biofilm, det vill säga ett lager av bakterier, alger och svampar. Forskare från Naturhistoriska riksmuseet har gjort dna-analys av svamparna i biofilmen och funnit två helt nya arter. Båda arterna tillhör sporsäcksvamparna och är avlägsna släktingar till bland annat tryfflar, murklor och jäst. Den ena arten är så unik att den har placerats ett nytt släkte som har...
Regeringar och internationella organisationer har länge bekämpat kvinnlig könsstympning, som i olika former drabbar över tre miljoner flickor per år. Det går trögt. – Försöken att införa normer utifrån kan lätt leda till bakslag, säger Ernst Fehr, ekonomiprofessor vid Universität Zürich i Schweiz. Men forskning visar att attityder till könsstympning varierar kraftigt inom lokalsamhällen, och även inom familjer. Det har Ernst Fehr och hans medarbetare tagit fasta på i ett försök att påverka attityder genom underhållning. Forskarna lät sudanesiska filmmakare producera ett nittio minuter långt...
Manliga homosexuella par har ungefär samma skilsmässofrekvens som heterosexuella par. Men kvinnliga homosexuella par har avsevärt högre skilsmässofrekvens. Omkring 40 procent av de kvinnliga homosexuella äktenskapen resulterat i skilsmässa efter omkring tio år, jämfört med 30 procent av heterosexuella äktenskap och manliga homosexuella äktenskap under samma tidsram. – Kvinnor har högre krav på kvalitet i en relation än män och detta syns tydligt i vårt material, säger Gunnar Andersson , som är professor i demografi vid Stockholms universitet. Lesbiska par är även omkring fyra gånger mer...
Ett europeiskt forskarteam har under fem år fångat ålar på fem olika platser i Europa och utrustat dem med sändare, så att ålarnas försök att nå lekplatserna i Sargassohavet har kunnat studeras. Drygt 700 ålar utrustades med sändare. Forskarna kunde samla in data från cirka 200 av dem. Data visade att många ålar blev uppätna innan de hann lämna kustvattnen. Men 87 ålar lyckades ta sig ut i Atlanten och började simma mot Sargassohavet. Hälften av dessa ålar försvann på vägen, de flesta blev sannolikt uppätna. – Det är förvånande att så många ålar verkar bli uppätna. Men en intressant sak är...
NOBELPRIS 2016: Årets Nobelpris i kemi går till europeiska forskare som utvecklat konsten att bygga maskiner i en skala motsvarande tusendelar av ett mänskligt hårstrå. Pristagarna är fransmannen Jean - Pierre Sauvage , britten Sir J. Fraser Stoddart och nederländaren Bernard L. Feringa . Tekniken skulle bland annat kunna användas till att forsla läkemedel till rätt ställen i kroppen.En fördjupad artikel om upptäckten kommer i F&F:s Nobelbilaga.
NOBELPRIS 2016: Ett stycke materia har längd, bredd och höjd. Men i tillräckligt tunna skikt, där höjden kan ignoreras, kan oväntade fenomen uppträda. Det handlar om tydliga och mätbara fenomen, som väntas få betydelse inom materialvetenskap och elektronik. Till exempel kan egenskaperna i ett material ändras abrupt, på ett sätt som kan jämföras med när en vätska stelnar eller kokar. Den här typen av förändring kallas för en fasövergång, och i vår vardag brukar vi bara uppleva materia i gasform, flytande eller fast fas. Men när det blir riktigt kallt, nära den absoluta nollpunkten, kan materia...