Annons
Annons
Att hitta den kortaste rutten för en handelsresande som ska besöka ett antal städer är ett klassiskt optimeringsproblem. Ju fler städer som ska besökas, desto fler blir de alternativa rutterna. För en klassisk dator som gör en beräkning i taget blir det till slut omöjligt att testa alla möjliga lösningar. Om många beräkningar istället görs parallellt går det betydligt snabbare, men då krävs nya typer av datorer som kvantdatorer. En konkurrent till kvantdatorn är en dator som bygger på muskelproteiner som rör sig i ett kanalsystem i nanoskala. För ett år sedan kunde bland annat forskare i Lund...
Mediciner mot tuberkulos verkar på många olika sätt. Några är beroende av ett enzym hos bakterierna för att fungera. Tyvärr kan bakterierna bli resistenta genom att sluta tillverka enzymet. Nu har forskare hittat ett ämne som via en tidigare okänd mekanism tvingar bakterierna att börja tillverka enzymet på nytt. Följden blir att resistensen försvinner. Den nya behandlingen botade möss från tuberkulos resistent mot medicinen etionamid, enligt en rapport i tidskriften Science . Etionamid kan ge kraftigt illamående och andra biverkningar, och används därför bara på patienter smittade av stammar...
Den nya sensorn består av ett halvledarmaterial som bara är några nanometer tunt. Just att det är så tunt ger det mycket speciella egenskaper förklarar Maja Feierabend, doktorand på institutionen för fysik på Chalmers och huvudförfattare till studien där det nya sensormaterialet presenteras i tidskriften Nature Communications . Det handlar om ett så kallat tvådimensionellt material, det vill säga ett material som bara är något atomlager i höjdled. Grafen är det mest kända, men flera andra är under utveckling. Chalmersforskarna har använt wolframdisulfid och när Maja Feierabend och hennes...
De äldsta kända spåren efter liv på vår planet är ungefär 3,5 miljarder år gamla. Det rör sig om enkla encelliga organismer utan cellkärna. Flercelliga organismer med cellkärna – eukaryoter – började bli vanliga så sent som för 600 miljoner år sedan, under den så kallade kambriska explosionen. Men det finns sällsynta exempel på arter som är avsevärt äldre. Rödalgen Bangiomorpha pubescens var är en flercellig eukaryot som fanns redan för 1,2 miljarder år sedan. Den här växten är så gammal att den ställer till det för forskare som försöker reda ut de flercelliga organismernas evolution. Nu har...
En kristall är ett material som upprepar sig enligt ett regelbundet mönster. Atomerna sitter ordnade i rader och plan. Det ser välordnat ut, men kristallen är faktiskt mindre symmetrisk än ett helt oordnat material. Mönstret breder ut sig längs bestämda riktningar, och upprepas på vissa regelbundna avstånd. En gas eller vätska, där smådelarna är blandade huller om buller, ser däremot likadan ut från alla håll och på varje punkt i materialet, och är därför helt symmetrisk. I fysiken är tiden också en dimension. För några år sedan började fysiker fundera på om det kan finnas någon företeelse...
Hjärnan ger ifrån sig en speciell signal när den upptäcker misstag. Det utnyttjar forskare vid Massachusetts Institute of Technology och Universitetet i Boston för att styra en robot med tankekraft. Roboten har i uppgift att sortera färgburkar och trådspolar i två olika lådor. Arbetet övervakas av en försöksperson med EEG-elektroder som mäter hjärnaktiviteten. Signalerna från hjärnan analyseras av en dator som letar efter den speciella signal som betyder att försökspersonen upptäckt ett misstag. Roboten får då automatiskt order om att rätta sig. Forskarna hoppas att det är ett första steg mot...
De första landlevande ryggradsdjuren uppstod för ungefär 385 miljoner år sedan. Ett amerikanskt forskarteam har studerat fossil och gjort datasimuleringar av ryggradsdjurens evolution. Analyserna visar att det skedde en mycket snabb utveckling av ögonen precis innan de första landlevande arterna uppstod. Ögonens storlek tredubblades och de flyttade från sidorna till huvudets ovansida – och detta ägde alltså rum medan arterna fortfarande levde i vatten. Forskarna menar att en förbättrad syn var själva förutsättningen för klivet upp på land. – I vatten kan man bara se saker på kort avstånd och...
Tandsten innehåller dna från mat och mikroorganismer. Dessa dna-rester kan bevaras under mycket lång tid, och genom att analysera tandsten från neandertalare har ett internationellt forskarteam nu fått ny kunskap om våra utdöda släktingars mat- och levnadsvanor. Forskarnas analyser visar att neandertalare som levde i en grotta i Belgien för 36 000 år sedan jagade stora villebråd – tandstenen innehöll nämligen dna från ullhårig noshörning och mufflonfår. Tandsten från neandertalare som hittades i en grotta i Norra Spaniens skogar indikerar att dessa förfäder i stället livnärde sig på svamp,...