Annons
En grupp forskare vid Karolinska institutet i Solna har hittat ett sätt att lura hjärnan att kroppen har blivit genomskinlig. I experimentet får en försöksperson ta på sig ett par virtual reality-glasögon och titta ner mot sin kropp. Men i stället för kroppen syns bara ett tomrum. Illusionen uppstår när försöksledaren nuddar personen med en bred pensel, och samtidigt gör exakt samma rörelser med en annan pensel i tomma luften inför en kamera kopplad till virtual reality-glasögonen. I ett uppföljande försök fick försökspersonerna möta en publik av bistra människor via glasögonens bildskärmar...
I en kvarts sekel har nu rymdteleskopet försett forskare och oss alla med unika bilder av vår kosmiska omgivning. Jubileet firas med en bild av stjärnhopen Westerlund 2 som ligger i stjärnbilden Kölen på södra stjärnhimlen. Den stora hopen i vitt i bildens centrum består av närmast 3 000 stjärnor. Den upptäcktes på 1960-talet av den svenska astronomen Bengt Westerlund med Uppsala universitets teleskop på Mount Stromlo i Australien. I stjärnhopens centrum trängs de unga stjärnorna som hör till Vintergatans hetaste, ljusaste och tyngsta. De formar det bråkiga landskapet omkring med sin extremt...
Biologer i Umeå och på andra håll i världen har under de senaste åren utvecklat en ny teknik som gör det enkelt och billigt att ändra arvsmassan hos levande organismer. Tongivande forskare har uppmanat sina kolleger att inte försöka använda den på ett sätt som skulle kunna leda till genförändrade människor. Men i tidskriften Protein & Cell rapporterar forskare i Guangzhou att de använt metoden – som kallas crispr/Cas9 – för att ändra en gen som kan orsaka den ärftliga blodsjukdomen thalassemi i mänskliga embryon. De utgick från embryon med en kromosomavvikelse som hindrar en normal...
Mörk materia är ett av vetenskapens största mysterier – trots att den utgör över 80 procent av all materia i vårt universum vet ingen vad den är. Den kallas mörk för att den inte kan ses med vanliga instrument som mäter strålning. Mörk materia syns alltså inte, men dess verkan är tydlig när astronomerna observerar galaxer, till exempel vår Vintergata. Alla galaxer roterar och skapar därmed centrifugalkraft som skulle slita sönder dem om inte mörk materia med sin gravitationskraft höll galaxen i sitt grepp. Hittills har ingen sett mörk materia påverkas av kosmiska händelser. Men nu, för första...
Mellan 2012 och 2014 ökade antalet sjukfall med psykiatriska diagnoser med nästan 50 procent och utgör nu 40 procent att alla sjukskrivningar. Den vanligaste diagnosen är akut stressyndrom och det är främst kvinnor som drabbas. Störst riskfaktor för sjukskrivning är att den anställda antingen har ett arbete med låga förväntningar och låg kontroll, eller ett ansträngande jobb med höga förväntningar och låg kontroll. Det visar en kunskapsöversikt över sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning som forskningsrådet Forte gjort på uppdrag av regeringen. Rapporten visar...
Hjärnans belöningssystem fungerar annorlunda hos anorektiker, även efter att de tillfrisknat. Det visar en studie vid University of California, där hjärnaktiviteten har undersökts hos 23 friskförklarade anorexipatienter och 17 personer som inte lidit av ätstörningar. Vid hunger fick deltagarna utan sjukdomshistorik en ökad aktivitet i hjärnans belöningscentrum. Detta skedde inte hos deltagarna som hade haft anorexia. De hade i stället en större aktivitet i den del av hjärnan som reglerar självkontroll. Deltagarna utan ätstörningshistorik hade en bättre beslutsförmåga när de var mätta än när...
Sedan ett par år tillbaka finns mediciner som botar tidigare obotliga infektioner med hepatit C. Viruset drabbar levern och kan i förlängningen orsaka skrumplever och cancer. Tyvärr är medicinerna dyra. En tolv veckor lång kur kostar 375 000 kronor. Nu har forskare i USA och Japan upptäckt att en gammal och billig typ av allergimedicin (klorcyklizin) hindrar hepatit C från att infektera nya leverceller hos möss, enligt en rapport i Science Translational Medicine . Dagens antivirala mediciner fungerar på ett annat sätt. De minskar tillverkningen av nya viruspartiklar. – En kombination kanske...
John Nash, Princeton university, delar matematikens största pris i år med Louis Nirenberg från New York university. Nash belönades även 1994 med Sveriges Riksbankspris till Alfred Nobels minne i ekonomi för hans arbeten inom spelteorin. Nash blev vida känd med filmen A beautiful mind , som handlar om hans liv med matematiken och schizofrenin. Nirenberg belönades med det svenska Crafoordpriset vid prisets första utdelning 1982. Nash och Nirenberg får priset för att ha utforskat kopplingar mellan abstrakt geometri och ickelinjära partiella differentialekvationer. Sådana ekvationer beskriver...