Annons
Annons
JUBILEUMSPODDEN #7: För 50 år sedan fridlystes vargen. Några år senare blev även järven fridlyst. Därmed var samtliga stora rovdjur skyddade i Sverige. Men trots det utgör tjuvjakten det största hotet mot de stora rovdjuren än idag. Henrik Andrén, professor i viltekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet samtalar med Forskning & Framstegs Jesper Nyström. Prenumerera på Jubileumspodden: iPhone | Android
JUBILEUMSPODDEN #6: Olof Palme kallade Sverige en ”riktig studiecirkelsdemokrati”. Studiecirkeln är en svensk uppfinning och i år fyller ABF Stockholm 100 år. Johan Kärnfelt, docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet samtalar med Cecilia Christner Riad, chefredaktör för Forskning & Framstegs systertidning Modern Filosofi. Prenumerera på Jubileumspodden: iPhone | Android
Människans längd påverkas delvis av genetik, men ännu mer av miljö, det vill säga kost och hälsa. Mammans hälsa och näringsintag under graviditeten spelar även roll. Långa människor har dessutom i regel längre livslängd, högre utbildning och högre lön. Tidigare i Sverige hade längd en tydlig koppling till klass. En ny analys av globala data över mäns och kvinnors längd visar att längden hos världens befolkning har förändrats på helt olika sätt under 1900-talet. Européerna blev längre under början och mitten av 1900-talet, varefter tillväxten har avstannat i flera länder. I många länder i...
JUBILEUMSPODDEN #5: I år firar den svenska raketbasen Esrange utanför Kiruna 50 år. Om detta jubileum och om Sverige som rymdnation samtalar den svenske astronauten Christer Fuglesang (som var förste svensk i rymden!), rymdteknikern och pionjären Sven Grahn och Forskning & Framstegs Joanna Rose. Prenumerera på Jubileumspodden: iPhone | Android
JUBILEUMSPODDEN #4: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) fyller 50 år. På lång sikt har världen blivit fredligare. Men sedan ett par år, har den blivit allt våldsammare. Vilka lärdomar kan vi dra? Freds- och konfliktforskaren Isak Svensson samtalar med Forskning & Framstegs Henrik Höjer. Prenumerera på Jubileumspodden: iPhone | Android
Människors attityder till militära övergrepp har intresserat psykologiforskare vid Lunds universitet. I tidigare enkätundersökningar av studenter och militärer, har man konstaterat att auktoritetsbundna personer och människor som ser sin egen grupp som socialt mer högtstående än andra är mer benägna att acceptera tortyr. I sin senaste studie, som publicerats i tidskriften Personality and individual differences , fördjupade forskarna sig i frågan om vad som gör att just dessa personlighetstyper – de som är villiga att underkasta sig auktoriteter och de som anser sig själva stå högt i...
Vi ägnar oss åt turtagning i alla möjliga situationer, till exempel när vi kör bil och turas om att släppa fram varandra i en korsning. Denna sociala färdighet utvecklar människor i femårsåldern, medan våra släktingar schimpanserna inte verkar göra det alls. Det tyder i alla fall en ny studie publicerad i tidskriften Psychological Science på. Forskare från bland annat Max Planck-institutet för evolutionär antropologi i Leipzig, Tyskland, utformade ett experiment för att testa förmågan att turas om hos femåriga respektive 3,5-åriga barn, samt hos schimpanser i par. Belöningar – klistermärken...
I en ny rapport har kriminologen Christoffer Carlsson vid Institutet för framtidsstudier gått igenom forskningsläget om hur det går till när man lämnar vänsterextrema, högerextrema eller islamistiska miljöer. – Mycket av den forskning som gjorts bygger på fallstudier och intervjuer, vilket är bra, men de ger sällan hela bilden, säger Christoffer Carlsson. Så vi vet egentligen rätt lite om dessa grupper. Den miljö forskningen vet mest om är Vit makt-miljön, som har funnits länge i Sverige. Men det finns stora likheter mellan dessa tre olika grupper vad gäller utträdet. Christoffer Carlsson...