Annons
Annons
Tidigare forskning har visat att elitfotbollsspelare är vassare än övriga befolkningen vad gäller exekutiva funktioner, det vill säga förmågan att planera och genomföra handlingar samt lösa problem och uppgifter vi ställs inför. Nu har forskare vid Karolinska institutet sett mönstret även hos unga elitspelare, mellan 12 och 19 år. Man såg ett samband mellan antalet mål spelarna gjorde och hur de presterade på tester av exempelvis arbetsminne, problemlösning, uppmärksamhet och multitasking. En fråga som tas upp i studien, som publicerats i PLOS ONE , är huruvida de exekutiva funktionerna kan...
Japanska forskare har tagit reda på exakt hur nyckelpigor bär sig åt för att veckla ihop sina vingar. De ersatte en bit av den färggranna täckvingen hos nyckelpigor med genomskinlig plast och filmade förloppet, som tar ett par sekunder. Forskarna ser stora likheter med origami – konsten att vika papper till föremål i tre dimensioner. De hoppas att kunskapen ska utvecklas till nya sätt att konstruera allt från fläktar och paraplyer till solpaneler på satelliter i rymden. Källa: PNAS . Nyckelpigan till vänster har en konstgjord täckvinge. Bild: Kazuya Saito
Forskare vid Göteborgs universitet har analyserat ålder och integration på arbetsmarknaden för dem som invandrade till Sverige åren 1990, 1994, 1998 och 2002. Det visade sig att de som var 40 år gamla eller äldre när de anlände hade betydligt svårare att ta sig in på arbetsmarknaden än de yngre. Detta gällde särskilt invandrare som kommer från fattiga länder. Bland de som var i åldrarna 40–44 år när de anlände till Sverige år 1990 hade omkring 40 procent inte etablerat sig på arbetsmarknaden 20 år senare. Bland dem som var äldre hade ännu färre fått arbete. Forskarnas data visar också att de...
Hundar är erkänt bra på att uppfatta lukter, men ibland är människan bättre. – Det gäller främst fruktiga och blommiga dofter. Det är begripligt med tanke på att hundar är köttätare. Frukter och blommor har ingen relevans för dem, säger Matthias Laska, professor i zoologi vid Linköpings universitet. Han har bland annat studerat luktsinnet hos olika djur på Kolmårdens djurpark. Hans resultat ingår i en ny sammanställning som visar att människans luktsinne står sig väl jämfört med andra däggdjurs. Hos människan utgör luktbulberna – en del av luktsinnet – bara någon tiondels promille av hela...
År 2016 dödades drygt 102 000 människor i väpnade konflikter, enligt Uppsala conflict data program (UCDP). – Det är en stor minskning sedan det senaste toppåret 2014. Det handlar om 20 procent färre dödade, säger Erik Melander , som är professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och ansvarig för UCDP. Han påpekar att de senaste årens svängningar huvudsakligen kan härledas till vad som sker i Syrien , där antalet dödsoffer var som störst för ett par år sedan. – Den senaste tiden har varit lite lugnare, säger han. Men samtidigt är antalet flyktingar i världen fortfarande...
Bekämpningsmedlet DDT är effektivt mot bland annat malaria men kan också skada människor och djur. Tidigare användes DDT i stor skala som bekämpningsmedel på åkrarna. Numera används det framförallt mot malariamyggor inomhus. Både malariamyggor och bananflugor kan utveckla resistens mot DDT. Forskare från England har nu upptäckt att DDT-resistens medför oväntade nackdelar hos hannar av bananflugor. Det är känt sedan tidigare att resistenta bananflugehannar är mindre är hannar som inte är resistenta mot DDT. De engelska forskarna har nu visat att de resistenta hannarna dessutom är mindre...
För tidigt födda barn som är små för sin ålder växer snabbare om de får tillskott av enzymet BSSL (gallsaltstimulerat lipas). Enzymet hjälper kroppen att tillgodogöra sig fett i maten. Det tillverkas i bukspottkörteln, men hos tidigt födda är halten låg. Det finns också i bröstmjölk. Men hög temperatur förstör enzymet, och det saknas helt i donerad bröstmjölk eftersom den är pastöriserad. – Nu har vi för första gången visat att kor kan tillverka enzymet i sin mjölk, säger Olle Hernell, professor i barnmedicin vid Umeå universitet. Vanlig komjölk innehåller inget BSSL. Däremot är halten hög i...
Företaget Tokamak Energy har slagit på sin nya kompakta fusionsreaktor för första gången, och skapat ett plasma – en laddad gas. De går djärvt ut med målet att kunna leverera kommersiell elproduktion till 2030. Fusionskraft efterliknar solens sätt att skapa energi, genom att slå ihop atomkärnor med varandra. El från fusionskraft har länge varit en hägrande möjlighet, som ständigt tycks befinna sig 30 år in i framtiden. Företagets ambitionsnivå kan jämföras med att den stora internationella fusionsanläggningen Iter som ska tas i bruk ungefär 2023 inte är tänkt att producera el över huvud taget...