Annons
Annons
Över 50 procent tror på eller accepterar självbiografiska minnen som planterats i dem. Dessa kan delas upp i 30,5 procent, som hade robusta, fullskaliga eller ofullständiga minnen, och 23 procent som helt eller delvis accepterade de påhittade händelserna som sanna, men utan att kunna klassificeras som att de verkligen hade utvecklat egna minnen. Det visar en genomgång i tidskriften Memory av åtta forskningsstudier med sammanlagt 423 deltagare. De metoder som visat sig mest effektiva för att plantera minnen handlade främst om att koppla den påhittade händelsen till verklig information, som...
Risken för demens ökar om du bor nära en tungt trafikerad väg. Det visar en studie i The Lancet , där befolkningen i Ontario, Kanada, har följts mellan 2001 och 2012. Av de 2,2 miljoner 55–85-åringarna utvecklade 243 611 demens – och det var de som bodde närmast trafiken som drabbades mest. Att bo närmare än 50 meter gav sju procent större sannolikhet att bli dement jämfört med att bo mer än 200 meter från bilarna. För dem som bodde mellan 50 och 100 meter från trafiken var risken fyra procent, och två procent för dem som bodde mellan 100 och 200 meter bort. För boende mer än 200 meter från...
Att se bra ut är en fördel i många sammanhang. Snygga politiker får fler röster, och vackra personer har det lättare på arbetsmarknaden och tjänar mer, enligt många tidigare studier. Nu har forskare vid Institutet för näringslivsforskning undersökt om vissa politiker ser bättre ut än andra och vilka konsekvenser det kan få. – Det visade sig att högerpolitiker är lite vackrare, säger Henrik Jordahl , som är docent i nationalekonomi och forskare vid Institutet för näringslivsforskning samt en av forskarna bakom studien . Omdömet bygger på studenter och andra som bedömt foton av politiker i...
Kvinnor är smartare i 60-årsåldern om de fött sitt sista barn efter att de fyllt 35 år, har använt hormonella preventivmedel i över tio år eller fått sin första mens innan de fyllt 13. Det visar forskare från University of South California som studerat 830 kvinnor som passerat övergångsåldern. Kvinnorna fick göra en serie tester av bland annat minne, uppmärksamhet och koncentration. Att ha fått sista mensen sent hade också positiva effekter på kognitionen, liksom avbrutna graviditeter. I studien har man kontrollerat för utbildning, inkomst och etnicitet och forskarna tror att den ökade...
Illamående, feber och smärta i nedre delen av magen är vanliga symtom på inflammerade tarmfickor , även kallat divertikulit. Det är känt att rökning, stillasittande och övervikt ökar risken, liksom mat med lite fibrer. Nu har forskare i USA kartlagt köttets betydelse. De frågade över 46 000 män hur mycket de åt av rött kött, fågel och fisk. Efter att ha kontrollerat för de redan kända riskfaktorerna kom de fram till att den femtedel som åt mest rött kött ökade sin risk för divertikulit med nästan 60 procent, jämfört med den femtedel som åt minst rött kött. Varken fågel eller fisk ökade risken...
De gåtfulla korta pulser av radiostrålning som kallas radioblixtar (på engelska fast radio burst ) har gäckat astronomer ända sedan den första upptäcktes 2007. Hittills har arton stycken listats. Alla utom en har blinkat förbi på några få tusendels sekunder och varit borta för alltid, utan att ge tillräckliga ledtrådar till varifrån radiostrålningen kom. En av dem har dock upprepat sig. Den har gett ifrån sig en oregelbunden serie blixtar, utan synbart mönster. Med hjälp av ett samarbete mellan flera radioteleskop kunde astronomerna nu till slut ringa in var på himlen den här radioblixtkällan...
I takt med att klimatet blir varmare så ersätts de öppna fjällmarkerna med buskar och träd. Denna process bidrar i sig själv till att klimatet blir varmare. Det beror på att skog och annan högvuxen vegetation binder mer energi från solen än öppen terräng, som alltså reflekterar mer solstrålning – den har högre albedo – än mer sluten terräng. Betande djur skulle kunna påverka det här förloppet. De kan hålla markerna öppna – och ju mer de betar ner vegetationen desto högre albedo, vilket skulle bromsa den pågående uppvärmningen. Ett forskarteam med deltagare från Umeå universitet har nu...
Har du missat några av Forskning & Framstegs artiklar under året som har gått? Ingen fara – här har våra redaktörer handplockat sina favoriter. Och du kan lätt hitta fler texter genom att söka i vårt arkiv. Trevlig helgläsning!