Annons
Annons
Varje år drabbas omkring 10 000 svenskar av hjärtstopp utanför sjukhus. Tiden till behandling är avgörande för om personen överlever eller inte. – I dag räddas endast en av tio som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus men vi vet att hela sju av tio kan räddas om hjärtstartare används inom de allra första minuterna, säger Jacob Hollenberg, hjärtläkare vid Södersjukhuset och forskningsledare vid Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet. I en ny studie publicerad i den medicinska tidskriften Jama visar hans forskargrupp hur en specialbyggd drönare kan leverera en hjärtstartare...
– Vi har studerat fågelkolonierna i över 20 år och vet de mesta om dem, men vi vet nästan ingenting om vad som händer under ytan, säger Olof Olsson, biträdande föreståndare för Stockholm resilience center och ledare för havsfågelprojektet på Stora Karlsö. Den självnavigerande farkosten heter Autonaut . Den kartlägger fiskbestånden med ett avancerat ekolod. Mätinstrumenten drivs av solpaneler och farkosten rör sig framåt med hjälp av vågkraft. Det sitter en slags ledade och fjäderbelastade vingar under båten som omvandlar rörelseenergin från båtens guppande till en framåtdrivande rörelse. Det...
Språkforskare vid Göteborgs universitet har räknat fotbollstermer i vanliga nyhetstexter i dagstidningar från åren 1965–1998 samt på webben 2001–2013. Det visade sig att metaforer från fotbollens värld ökat kraftigt de senaste decennierna. Det handlar om uttryck som ”öppet mål”, ”helt offside”, ”stolpskott” och ”först på bollen” som används metaforiskt. Forskarna tror att denna förändring har att göra med fotbollens ökade dominans i medier och ett ökat intresse för fotboll. Resultaten har publicerats forskarantologin Svenskans beskrivning .
Barn som går på så kallade genusneutrala förskolor är mer intresserad av att leka med andra barn som de inte känner sedan tidigare av motsatt kön. De uttrycker också mindre könsstereotypa åsikter. Däremot lägger de märke till andra människors kön i lika hög grad som barn på ”vanliga” förskolor. De väljer också att leka med barn de redan känner av samma kön i samma utsträckning oavsett pedagogik. Det visar forskare vid Uppsala universitet, Oxford Brookes University, Storbritannien, och University of Wisconsin-Madison, USA, som har jämfört 30 stycken 3–6-åringar på en genusneutral förskola med...
Inte bara utbildningsnivå spelar roll för politiska attityder, utan även utbildningsinriktning har ett tydligt samband med partival och ideologi. Människor som studerat ekonomi tenderar att vara mer höger, medan humanister är något mer vänster. Det framgår av en analys av data från SOM-undersökningarna från åren 2001–2016 som statsvetaren vid Göteborgs universitet Erik Vestin genomfört. Överlag tenderar de som utbildat sig för att arbeta med människor att vara något mer vänsterinriktade, medan ekonomer och tekniker är mer högerinriktade. Erik Vestin har även undersökt partisympatier och...
Svenska forskare har sökt 2 144 jobb inom 18 yrken med påhittade namn. Namnen var slumpmässigt fördelade som män och kvinnor och de angav slumpmässigt om de hade barn eller inte. Personerna hade likvärdiga meriter. Jobben de sökte var både låg- och högkvalificerade. Det handlade om allt från butikskassörer och städare till gymnasielärare och dataingenjörer. Resultaten visade att kön eller föräldraskap inte påverkade i vilken grad arbetsgivarna kontaktade dem för intervjuer. Detta oavsett om arbetet var hög- eller lågkvalificerat. – Jag trodde nog att arbetsgivare skulle gynna pappor i högre...
År 2011 firande 25 procent nationaldagen i Sverige. År 2015 har gruppen växt till 31 procent bland personer i åldrarna 16–85 år bosatta i Sverige, enligt siffror från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Det är betydlig färre än de som firar midsommar (84 procent) eller jul (94 procent), men betydligt fler än de som firade Halloween (19 procent) eller deltog i ett första maj-tåg (4 procent). Nationaldagen är dock den snabbast växande högtiden. Nationaldagen firas extra mycket av de som växt upp i ett annat land utanför Europa, men även av personer som placerar sig till höger politiskt...
De två Ligo-instrumenten i USA har fångat upp gravitionsvågor ännu en gång. Vågorna i rumtiden uppstod när två svarta hål kretsade i en spiral allt närmare varandra och till slut bildade ett enda svart hål, ungefär 49 gånger så tungt som vår sol. Gravitationsvågorna ger information om svarta hål som inte hade kunnat upptäckas på andra sätt.