Annons
Annons
JUBILEUMSPODDEN #1: Sverige blev först i världen efter USA med att ge narkomaner metadon mot heroinberoende. Behandlingen började i Uppsala år 1966 – och blev snabbt omstridd. Hör Markus Heilig, beroendeforskare och professor vid Hälsouniversitetet i Linköping, i ett samtal med Forskning & Framstegs Per Snaprud. Prenumerera på Jubileumspodden: iPhone | Android
För ungefär 66 miljoner år sedan, vid slutet av krita, träffade en asteroid jorden och utrotade merparten av alla dåtida djur och växter, inklusive dinosaurierna. Massutdöendet markerar startpunkten för däggdjurens era. Många forskare anser att det beror på att ett förhållandevis stort antal däggdjursarter överlevde katastrofen – kritaperiodens däggdjur var nämligen småvuxna och det var de stora djuren som strök med. Men nu har engelska forskare visat att 91procent av Nordamerikas däggdjur dog ut vid slutet av krita. Det innebär att de drabbades hårdare än exempelvis ormar och ödlor, vars...
Enligt två kända amerikanska planetjägare, astronomerna Mike Brown och Konstantin Batygin vid Caltech i Pasadena borde det finnas en okänd massiv planet långt bortom den yttersta planeten Neptunus. Det var observationer av hur sex så kallade transneptunska himlakroppar rör sig därute som ledde astronomerna till denna slutsats. Nu har andra astronomer – från Spanien och Storbritannien – studerat banorna av dessa sex rymdobjekt närmare och kommit fram till att fler än bara en planet krävs för att förklara banrörelserna. – Våra beräkningar visar att banorna skulle bli mycket instabila om det...
Ungdomar blir allt tyngre. Det kan leda till betydligt fler fall av hjärtsvikt i framtiden, enligt en studie av män som mönstrat i Sverige under en period på nästan fyrtio år. Enligt gängse definition motsvarar normalvikt ett BMI (body mass index) mellan 18,5 och 25. – Vi såg att risken började stiga redan vid ett BMI på 20, vilket var förvånande, säger Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Därefter gick risken för hjärtsvikt i medelåldern brant uppåt till en nästan tiofaldig ökning för rekryter med ett BMI över 35, rapporterar Annika Rosengren och hennes...
Det finns drygt 9 miljoner träd utefter vägarna och boulevarderna i Kaliforniens städer. Att sköta om alléträden kostar ungefär 1,4 miljarder kronor per år, vilket motsvarar 45 kronor per stadsbo. Alléträden tar upp 900 000 ton koldioxid ur atmosfären årligen. Det ger samma effekt som att ta bort 120 000 bilar från vägarna. Dessutom minskar alléträden halterna av farliga svavel- och kväveföreningar, förhindrar översvämningar, ger svalka samt höjer värdet på fastigheter. Det totala värdet av dessa ekosystemtjänster är drygt åtta miljarder kronor per år, vilket är sex gånger mer än kostnaderna...
Två svarta hål som kolliderade för 1,4 miljarder år sedan fick rymdväven att vibrera i en gravitationsvåg. I julas avlyssnades den på jorden. Över tusen författare står nu bakom artikeln om upptäckten som nyligen antagits till tryck. Århundradets upptäckt har det redan kallats. De två svarta hålen med massor på 8 respektive 14 gånger solens massa närmade sig varandra i en spiralrörelse tills de smälte samman till ett större hål och samtidigt frigjordes energi motsvarande solens massa. Den sändes ut i form av gravitationsvågor, ett fenomen som teoretiskt förutsågs redan för hundra år sedan av...
Fysisk träning hjälper hjärnan att lagra nya kunskaper – om den sker i rätt tid. Det visar ett experiment där 72 nederländska studenter fick sitta framför en datorskärm och se närmare hundra föremål (en apelsin, en boll, en banan etc.) dyka upp på en av sex möjliga positioner. Uppgiften var att minnas på vilken position de sett vart och ett av föremålen. Direkt efteråt fick en tredjedel av studenterna träna pulshöjande spinning. En tredjedel väntade med träningen i fyra timmar, och en tredjedel tränade inte alls. Två dagar senare fick studenterna göra ett minnestest. – Resultaten blev nästan...
Under 2015 dödades 118 000 personer i krig och inbördeskrig, vilket är en minskning jämfört med 2014 då 130 000 dödades, enligt nya siffror från Uppsala universitet. – Ja, det ser i nuläget ut som att kulmen är nådd, säger Erik Melander , professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och ansvarig för Uppsala conflict data program . Han pekar på att krigen i Syrien och Irak har avmattats något och påpekar att det är dessa krig som påverkar siffrorna mest. – De flesta av de elva krig som pågår i världen har avmattats under 2015, säger han. Det är bara i Afghanistan och Yemen...