Annons
Annons
I en ny rapport har kriminologen Christoffer Carlsson vid Institutet för framtidsstudier gått igenom forskningsläget om hur det går till när man lämnar vänsterextrema, högerextrema eller islamistiska miljöer. – Mycket av den forskning som gjorts bygger på fallstudier och intervjuer, vilket är bra, men de ger sällan hela bilden, säger Christoffer Carlsson. Så vi vet egentligen rätt lite om dessa grupper. Den miljö forskningen vet mest om är Vit makt-miljön, som har funnits länge i Sverige. Men det finns stora likheter mellan dessa tre olika grupper vad gäller utträdet. Christoffer Carlsson...
JUBILEUMSPODDEN #2: Det är 40 år sedan Jacques Mayol lyckades fridyka ner till 100 meters djup. Det rekordet är för länge sedan slaget. Men vad händer i kroppen när vi dyker? Erika Schagatay, professor i zoofysiologi vid Mittuniversitetet i Östersund, samtalar med Forskning & Framstegs Jörn Spolander. Prenumerera på Jubileumspodden: iPhone | Android
JUBILEUMSPODDEN #1: Sverige blev först i världen efter USA med att ge narkomaner metadon mot heroinberoende. Behandlingen började i Uppsala år 1966 – och blev snabbt omstridd. Hör Markus Heilig, beroendeforskare och professor vid Hälsouniversitetet i Linköping, i ett samtal med Forskning & Framstegs Per Snaprud. Prenumerera på Jubileumspodden: iPhone | Android
För ungefär 66 miljoner år sedan, vid slutet av krita, träffade en asteroid jorden och utrotade merparten av alla dåtida djur och växter, inklusive dinosaurierna. Massutdöendet markerar startpunkten för däggdjurens era. Många forskare anser att det beror på att ett förhållandevis stort antal däggdjursarter överlevde katastrofen – kritaperiodens däggdjur var nämligen småvuxna och det var de stora djuren som strök med. Men nu har engelska forskare visat att 91procent av Nordamerikas däggdjur dog ut vid slutet av krita. Det innebär att de drabbades hårdare än exempelvis ormar och ödlor, vars...
Enligt två kända amerikanska planetjägare, astronomerna Mike Brown och Konstantin Batygin vid Caltech i Pasadena borde det finnas en okänd massiv planet långt bortom den yttersta planeten Neptunus. Det var observationer av hur sex så kallade transneptunska himlakroppar rör sig därute som ledde astronomerna till denna slutsats. Nu har andra astronomer – från Spanien och Storbritannien – studerat banorna av dessa sex rymdobjekt närmare och kommit fram till att fler än bara en planet krävs för att förklara banrörelserna. – Våra beräkningar visar att banorna skulle bli mycket instabila om det...
Ungdomar blir allt tyngre. Det kan leda till betydligt fler fall av hjärtsvikt i framtiden, enligt en studie av män som mönstrat i Sverige under en period på nästan fyrtio år. Enligt gängse definition motsvarar normalvikt ett BMI (body mass index) mellan 18,5 och 25. – Vi såg att risken började stiga redan vid ett BMI på 20, vilket var förvånande, säger Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Därefter gick risken för hjärtsvikt i medelåldern brant uppåt till en nästan tiofaldig ökning för rekryter med ett BMI över 35, rapporterar Annika Rosengren och hennes...
Det finns drygt 9 miljoner träd utefter vägarna och boulevarderna i Kaliforniens städer. Att sköta om alléträden kostar ungefär 1,4 miljarder kronor per år, vilket motsvarar 45 kronor per stadsbo. Alléträden tar upp 900 000 ton koldioxid ur atmosfären årligen. Det ger samma effekt som att ta bort 120 000 bilar från vägarna. Dessutom minskar alléträden halterna av farliga svavel- och kväveföreningar, förhindrar översvämningar, ger svalka samt höjer värdet på fastigheter. Det totala värdet av dessa ekosystemtjänster är drygt åtta miljarder kronor per år, vilket är sex gånger mer än kostnaderna...
Två svarta hål som kolliderade för 1,4 miljarder år sedan fick rymdväven att vibrera i en gravitationsvåg. I julas avlyssnades den på jorden. Över tusen författare står nu bakom artikeln om upptäckten som nyligen antagits till tryck. Århundradets upptäckt har det redan kallats. De två svarta hålen med massor på 8 respektive 14 gånger solens massa närmade sig varandra i en spiralrörelse tills de smälte samman till ett större hål och samtidigt frigjordes energi motsvarande solens massa. Den sändes ut i form av gravitationsvågor, ett fenomen som teoretiskt förutsågs redan för hundra år sedan av...