Annons
Det finns en lång rad avsnitt i människans arvsmassa som ökar risken för schizofreni. Men biologin bakom sambanden har varit helt okänd. Nu har forskare i USA fördjupat analysen av det viktigaste avsnittet, som innehåller ritningarna till delar av immunsystemet. Med hjälp av data från närmare 65 000 människor kom de fram till att en av generna (C4) också hjälper till att gallra bort överflödiga nervkopplingar i hjärnbarken. Det är känt att människor med schizofreni har något tunnare hjärnbark än andra. Som en del av hjärnans normala utveckling försvinner överflödiga kopplingar i pannloberna i...
En bil slukar mer bensin ju fler mil den körs. Människokroppens bränsleekonomi är annorlunda. En soffpotatis som börjar motionera ökar förbränningen, men i takt med att träningsdosen ökar planar energibehovet ut. – Det kan bero på att ivriga motionärer rör sig mindre efter träningen. Eller på att hårt muskelarbete får kroppen att dra ner på andra energikrävande processer, säger Herman Pontzer, professor i antropologi vid City University of New York i USA. Han leder en forskargrupp som har kartlagt energiomsättning och fysisk aktivitet hos över 300 kvinnor och män. Över en viss nivå av...
En analys av 18 byar i en region i New Mexico ger en konkret bild av det förödande mötet mellan européer och ursprungsbefolkning under koloniseringen. På bara 60 år minskade befolkningen från omkring 6 500 personer till färre än 900. Beräkningarna utgår från såväl samtida källor som dagens arkeologiska analyser, och visar alltså att över 85 procent av befolkningen dog mellan 1620 och 1680. De första dokumenterade kontakterna mellan européer och lokalbefolkning i Jemez-provinsen i norra New Mexico skedde år 1541. Men den kraftiga avfolkningen dröjde tills franciskanska missionärer etablerade...
Även om de regionala ekonomiska klyftorna inom Sverige har ökat under tre decennier så var de ännu större på 1800-talet. Det framgår av en analys av Kerstin Enflo , forskare i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Hon har jämfört BNP per capita i olika delar av Sverige. Sedan 1980 har Gävleborgs och Västmanlands län tappat relativt sett mest i BNP per capita i landet. Uppsala och Norrbottens län har ökat mest. Parallellt med de ökande regionala klyftorna så ökar även befolkningskoncentrationen i landet, och den har aldrig varit större. I flera decennier har befolkningen minskat i hälften...
Nu har amerikanska forskare kommit fram till att ungdomar som har provat att vejpa löper närmare tre gånger högre risk än icke-vejpare att inom ett år också ha rökt vanliga cigaretter. Sambandet är oberoende av en lång rad kända sociala och psykologiska faktorer som ökar risken för att börja röka, enligt en rapport i tidskriften Tobacco Control . Slutsatserna bygger på enkätsvar från 2 338 skolelever på Hawaii som i början av studien var omkring 15 år gamla. Forskarna anser att resultaten stödjer tanken på att regler som begränsar ungdomars tillgång till e-cigaretter gynnar folkhälsan.
Det finns ett tydligt samband mellan att spela datorspel i över fem timmar i veckan och att vara bra på engelska i årskurs nio. Det framgår av en rapport av Pia Sundqvist , språkforskare vid Karlstads universitet. ­– Vi ser att de som spelar mycket använder fler trestaviga ord i sina uppsatser på engelska och att de även får bättre betyg, säger Pia Sundqvist. Hon har även kontrollerat för andra tänkbara variabler som kan tänkas förklara detta, men sambandet kvarstår ändå. De populäraste spelen, World of warcraft och Counter-Strike, är på engelska och Pia Sundqvist tror att spelandet ökar...
I varje liter havsvatten finns cirka en miljard bakterier som bryter ner organiskt material och på så vis renar vattnet och återför näringsämnen som fosfor och kväve in i systemet. Samtidigt producerar de viktiga vitaminer och hormoner som algerna behöver. Nu har forskare från Linnéuniversitetet upptäckt att bakterierna påverkas negativt när deras livsmiljö blir surare på grund av ökande koldioxidutsläpp. De tvingas då ställa om sin ämnesomsättning från nedbrytning till att hantera den högre syra-halten. Detta gör bakterierna genom att pumpa ut protoner som diffunderat in i de encelliga...
Planeten nummer nio beräknas vara ungefär lika stor som Neptunus, och tio gånger större än jorden. Den okända planetens bana ligger mycket långt ute – ett varv kring solen ska ta den upp till 20 000 år. Planet Nio, som den kallas av dess upptäckare, med smeknamnet Phattie, ska vara 5 000 gånger massivare än Pluto, och alltså en riktig planet. Inte som dvärgplaneten Pluto, eller flertalet andra mindre dvärgplaneter som på senare tid upptäckts röra sig i märkligt avlånga banor långt bortanför Pluto. Nu pekar datorberäkningar på att banornas form och läge hos dessa dvärgplaneter kan förklaras...