Annons
Annons
Terrorismen i världen ökade kraftigt under början på 2010-talet, men har nu sjunkit något, rapporterar Global terrorism index 2017 . Drygt 25 000 människor dödades i terrordåd under 2016, vilket är en minskning med 22 procent sedan toppåret 2014. Men trots att antalet dödade har sjunkit så har terrorismen spridit sig till fler länder, och hela 77 länder i världen hade minst ett dödsoffer i terrordåd under 2016. Det är det högsta antalet länder under 2000-talet. Över 70 procent av alla dödsoffer hittar man i de fem länderna Afghanistan, Nigeria, Syrien, Irak och Pakistan. Islamiska staten,...
Fossila skelett från män avslöjar att de blev mer stillasittande efter att jordbruket började sprida sig i Europa. Hur det nya livet påverkade kvinnors kroppar har varit mer oklart. Nu har brittiska forskare jämfört kvinnors fossila benrester med skelettet hos moderna medsystrar som antingen är stillasittande, spelar fotboll, springer eller ror på elitnivå. De förhistoriska kvinnorna hade mest gemensamt med roddarna. – Deras ben är snarlika, men de förhistoriska kvinnorna hade ännu starkare armar, säger Alison Macintosh, biologisk antropolog vid University of Cambridge. Fysisk belastning och...
Piloter tränar landningar i flygsimulator innan de sätter sig bakom spakarna i ett riktigt plan. Borde då inte lärarstudenter träna på datoranimerade elever innan de ställer sig bakom katedern? – Vi vet sedan tidigare att lärare känner sig oförberedda när de kommer ut i klassrummen, säger Marcus Samuelsson, forskare inom pedagogik vid Högskolan väst. I ett fyraårigt projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, ska han tillsammans med Joakim Samuelsson vid Linköpings universitet testa virtuell praktik för blivande mattelärare. I stället för verkliga elever får lärarstudenterna undervisa fem...
Prioner är ett slags felveckade proteiner som bland annat orsakar Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, en sällsynt sjukdom som bryter ner nervsystemet. Det är känt att smittan kan spridas via transplanterade hornhinnor från en infekterad donator, och via kirurgisk utrustning som varit i kontakt med nervvävnad. Nu har forskare i USA och flera andra länder även hittat låga halter av prioner i hudprover från människor med Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. När de överförde sådana hudprover till hjärnan hos råttor blev råttorna också sjuka, enligt en rapport i Science Translational Medicine . Forskarna...
De senaste fyra åren har den del av jordytan som är belyst på natten ökat med 2,2 procent per år. Ljuset har samtidigt ökat i intensitet i samma takt visar en ny studie i Science Advances . Mätningarna har skett från oktober 2012 till oktober 2016 med speciella instrument som fångar nattljusets utbredning och intensitet från en satellit. Men det finns en viktig begränsning. Instrumenten kan inte registrera ljus med våglängder kortare än 500 nanometer, det vill säga i det blå området. Det innebär att mätningarna missade en stor del av ljuset från de nya energisnåla led-lamporna. – Eftersom...
En vetenskaplig stiftelse knuten till den amerikanska sockerindustrin finansierade år 1968 ”projekt 259” som skulle ta reda på hur socker påverkar blodfetter hos råttor. Inledande experiment tydde på att tarmfloran bidrar till att höja halten av skadliga blodfetter hos råttor som äter mycket socker. Dessutom steg koncentrationen av ett enzym med en misstänkt koppling till cancer i urinblåsan. De preliminära resultaten ledde till att stiftelsen stoppade vidare utbetalningar till projekt 259, som ännu inte var klart. Det rapporterar forskare vid University of California i San Francisco som har...
Förra året utsattes nästan var sjätte person i Sverige i åldern 16–79 år för någon typ av brott. Det är en ökning mot tidigare år och andelen, 15,6 procent, är den högsta uppmätta nivån sedan mätningarna startade år 2006, uppger Brottsförebyggande rådet . Andelen av befolkningen som utsatts för till exempel sexualbrott har mer än fördubblats, från knappt en procent till 2,4 procent, enligt Nationella trygghetsundersökningen (NTU), en enkätstudie av drygt 11 000 personer. Om man tittar på unga kvinnor (16–24 år) så uppger 14 procent att de utsatts för sexualbrott det senaste året. Om kvinnor...
Sedan 2009 har flera olika rymdburna instrument mätt mängden positroner – elektronens antipartikel – i närheten av jorden. Mätningarna visar att det finns betydligt fler positroner än vad gängse modeller kan förklara. Frågan är varifrån de kommer. F&F har tidigare rapporterat om forskning som visade att supernovor kan förklara hela positronöverskottet. Då tycktes frågan vara avgjord, men andra forskare har fortsatt att testa andra teorier. Varför räckte inte supernovaförklaringen? – Svårigheten är att det alltid är möjligt att skapa flera olika modeller som passar med en enskild...