Römmhmfdm tolzyp vårrö

Tre krypterade brev har kommit fel. De skickades i oktober, i samband med att årets Nobelpris skulle offentliggöras.
Publicerad

I dag vet vi ju vem som får ta emot årets Nobelpris, men kan du lista ut vilka tre pris som gömmer sig bakom breven. Texten i de tre olika breven är krypterad med samma slags krypto, men nycklarna är olika.Första brevet:Römmhmfdm åq dss aqåbjkhfs shmf. Nl strdm tmfö, rszkjkhmfömcd, ldc jördqmedss rlnqcö rsqtoöq uqzköq ts cdm h uöqid fösgäqm, eäquömckör åudm cdm ldrs nrsqhchfö römmhmf fdmörs shkk käfm, uzkc, sdqqnq nbg eäqq dkkdq rdmöqd shkk eäqduåmcmhmf eäq lnqc.Andra brevet:Tolzyp äyxuppyl kuw u yjj kjbpzuwj xrazy öh sokquksö nöljusröl oåv öppöp kjlcrpupw. Clyjk Poäyrnlukjöwöly völ öphbpj zykkö ipuhylkiqk örrlö qupkjö äykjcpzkzyröl xal öjj asö xalkjcyrkyp xal zyj örrlö kjalkjö: koryp, kjtblpolpö, wöröfylpö oåv kinylpoholpö. Zyp peö sipksönyp völ xalbpzlöj hcl äurz öh ipuhylkiq. Tredje brevet:Vårrö ryö dijmerork nöj morö jhccåj o cga dijmerorkmipjavår goleö äjmsjärklokår göj acmeolvö, pår räpåjö mpulcåj möppör: eikrocogö smyeilikåjm örölymåj ög purromeijm tåvhprorköj ifn tåmläc möpc åxsåjopårcållö lötijöcogö sjhgrorköj. Ajåcm cga sjomcököjå uj soirbujåjrö orip våmmö ipjavår.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor