Homeopater misslyckades

Även med homeopater som försöksledare blev resultatet helt slumpartat.
Publicerad

Många alternativmedicinska teorier och behandlingar är inte grundligt undersökta med gängse vetenskapliga metoder (se Tema Alternativ medicin i F&F 7/02). Nu har dock ett test genomförts inom den homeopatiska riktning där slagrutor och pendlar är viktiga instrument. Studien gjordes med homeopater som försöksledare och med god vetenskaplig metodik.

Hypotesen var att försökspersonerna med hjälp av pendel skulle kunna skilja mellan destillerat vatten och det homeopatiska preparatet Bryonia i s k potens 12C. Det senare innebär att den påstått aktiva substansen är så utspädd att förhållandet mellan den och lösningsmedlet är 1:10-24.

De sex försökspersonerna är utbildade homeopater med minst tolv års erfarenhet av att använda slagruta och pendel. Var och en av dem gavs 26 par flaskor, där den ena innehöll Bryonia och den andra destillerat vatten. I lugn och ro skulle de utröna vilken flaska i varje par som innehöll vad.

Försöket genomfördes dubbelblint, dvs varken försökspersonerna eller försöksledarna visste vad de olika flaskorna innehöll. Studien rapporteras i Journal of the Royal Society of Medicine.

Det sammanlagda resultatet blev 75 rätt av 156, dvs 48 procent. Ingen av homeopaterna hade fler rätt än 16 och den sämsta hade 9 rätt. Alla resultat faller med god marginal inom vad slumpen eller rena gissningar skulle ha åstadkommit.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor