Hopp om ny behandling mot glutenintolerans

Bakterier gör enzym som oskadliggör gluten.
Publicerad

Ungefär en person på 200 tål inte gluten, ett ämne som finns i vete, korn och råg. Eftersom behandling saknas, måste de drabbade undvika all mat som innehåller gluten. Nu har amerikanska och norska forskare funnit en av orsakerna bakom sjukdomen och även en möjlig väg till behandling. De presenterar resultaten i tidskriften Science.

Normalt ska slemhinnan i tarmen se ut som en gräsmatta och täckas av fingerlika utskott som kallas villi. Dessa ökar tarmens yta och gör att den effektivt tar upp näring. Hos personer med glutenintolerans, s k celiaki, är utskotten skadade. Då blir tarmen slät på insidan och sämre på att ta upp näring. Ett tidigt symtom är därför ofta diarréer och avmagring.

Gluten spjälkas i övre delen av tunntarmen. Hos såväl friska som glutenintoleranta bildas då bl a ett 33 aminosyror långt proteinfragment. Denna del av glutenmolekylen ger de starkaste reaktionerna. Att bara personer med celiaki blir sjuka beror på att många av dem har en speciell uppsättning gener som styr hur immunsystemet ser ut. Forskarna såg att det nyfunna proteinfragmentet påverkar just dessa personers immunceller så att de aktiveras och attackerar tarmens slemhinna.

Nu har forskarna sett att den skadliga proteinbiten kan oskadliggöras med ett speciellt bakterieenzym. Bakterieenzymet hjälper tarmens egna enzymer att bryta ner fragmentet. Spjälkningen har hittills fungerat bra i laboratorieförsök.

– Personer med celiaki kan vara känsliga även för andra glutenfragment. Nu letar vi efter andra bakterieenzymer som kan bryta ner även dessa glutenfragment, säger Ludvig Sollid, professor i immunologi vid Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

Tillsammans med de amerikanska forskarna planerar han att inom de närmaste åren göra en mindre studie där patienter får prova att äta enzymet.

– Vi vill se hur deras immunsystem reagerar och kontrollera att enzymet inte är skadligt. Och på sikt kan kanske enzymtillskott lindra deras besvär, säger Ludvig Sollid.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor