Okej att ljuga på nätet

Ungdomars förhållande till elektroniska medier kartlagda. TV är fortfarande viktigast.
Publicerad

Sveriges största webbplats för ungdomar heter Lunarstorm. Var tredje svensk i åldern 12-24 år använder sajten, och hela 90 procent av alla 16-åringar kommunicerar via Lunarstorm. Platsen har liknats vid en gigantisk virtuell ungdomsgård. På senare tid har platsen dock fått kritik bl a för att den används av äldre män för att få kontakt med unga flickor.

Ulrika Sjöberg, forskare vid Högskolan i Halmstad, har vid Lunds universitet nyligen lagt fram en doktorsavhandling om barns medievanor. Studien genomfördes med både enkäter och intervjuer. Hon sammanfattar inställningen till kommunikationen på platser som Lunarstorm så här:

”Det är okej att ljuga när man chattar. Det tillhör spelets regler. Chatvänner kan inte jämföras med riktiga vänner, och man har inga skyldigheter mot dem.”

I dag skaffar sig många barn erfarenheter via TV, dataspel och Internet. Chat kan liknas vid ett rollspel där barnen fabulerar vilt och väver in sina drömmar.

– TV har dock fortfarande en särställning, säger Ulrika Sjöberg. Det är en samlingsplats för familjen, och TV-programmen är ett vanligt samtalsämne bland kompisarna i skolan.

Barn i åldrarna 12-16 år tittar på TV omkring två och en halv timme per dag, enligt Ulrika Sjöbergs undersökning. De spelar dataspel omkring 50 minuter per dag. Internet kommer på sista plats och används bara 18 minuter per dag.

När det gäller dataspel finns stora könsskillnader. Pojkar spelar gärna tillsammans, medan flickor mest spelar när de är ensamma. Skillnaderna gäller dock inte Internet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor