Rymdteknik används i 3G

Mindre brus med bättre beräkningsmetoder, visar en ny avhandling från Chalmers tekniska högskola.
Publicerad

Innan informationen skickas på en kanal måste den kodas. Genom kodningen kan man både effektivisera sändningarna och upptäcka när de blivit fel. Det gäller dock att bara stoppa in så mycket extrainformation som nöden kräver.

År 1948 formulerades den s k Shannons gräns. Det är en teoretisk gräns för hur mycket data per sekund man maximalt kan skicka på en given kanal. I praktiken var man dock långt från denna drömgräns. Med dåtidens matematiska metoder skulle det ta 100 år att koda den information det sedan tog en sekund att skicka.

Först 1993 kom genombrottet i form av s k turbokoder. En fransk forskargrupp upptäckte att avkodningen av även mycket komplicerade koder blir effektivare om man återför delvis avkodade bitar i mottagaren.

Tack vare fransmännen blev principen enklare och snabbare, men fortfarande är tekniken dyr och komplicerad. I dag används turbokodning främst där prestanda är viktigare än kostnad, t ex i kommunikationen med avlägsna rymdsonder.

I dagens digitala mobilnät används inte turbokoder, men nästa generations mobilnät utlovar prestanda som kommer att kräva nya koder.

Bartosz Mielczarek har i sin avhandling särskilt koncentrerat sig på extremt brusiga miljöer, sådana som förekommer i storstäder med många störningar och i glesbygd långt från basstationen.

– Du anar inte hur svaga signaler man numera kan upptäcka, berättar Bartosz Mielczarek. Signalen nästan försvinner bakom brus och störningar, men med mina algoritmer blir överföring både möjlig och sker med tillräckligt bra prestanda.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor