TV viktigare än nätet

För många är TV fortfarande den största källan till samhällsinformation.
Publicerad

Många har menat att Internet och ny informationsteknik kan komma att stärka demokratin, men det motsägs i en ny doktorsavhandling.

– Traditionella medier är fortfarande viktigast, dvs TV, radio och tidningar, säger Tobias Olsson, som nyligen disputerat i informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Han har undersökt hur arbetarhushåll använder sig av den nya tekniken och har kommit fram till att den ännu inte har inordnats i vardagslivets rutiner.

Inte heller påverkar datorer och Internet användarnas roll och identitet som medborgare. När man skaffar sig samhällsinformation är det framför allt TV som används, skriver Tobias Olsson i sin avhandling Mycket väsen om ingenting.

– Enligt statistiken gäller detta för fler hem än bara arbetarhushållen. Internet har betydelse, men TV är fortfarande viktigare.

Om Internet verkligen ska ha en medborgerlig funktion, borde staten ge alla tillgång till gratis bredband och en medborgarutbildning i användande. Dessutom bör man medverka till arbetstidsförkortning, föreslår Olsson. Då skulle alla få tid att vara medborgare.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor