Klamydia sprids snabbt bland unga

Förändrade attityder bakom ökat antal fall.
Publicerad

År 2002 fick nära 25 000 svenskar diagnosen klamydia, jämfört med knappt 14 000 år 1997. Ökningen sker främst hos unga. Sjukdomen går att bota med antibiotika, men 70 procent av de drabbade får inte några symtom. En obehandlad klamydiainfektion kan ge skador på äggledarna hos kvinnor och inflammation i bitestiklarna hos män.

– Färre använder kondom i dag när rädslan för hiv som genomsyrade förra årtiondet har minskat, säger Kristina Ramstedt, chef för Avdelningen för levnadsvanor vid Statens folkhälsoinstitut.

– Många tycker inte att klamydia är något att oroa sig för. Men infektionen kan i värsta fall leda till sterilitet hos kvinnor. Och även om inte alla vill ha barn, vill nog de flesta ända ha möjligheten att välja, säger hon.

Ungdomar i dag har fler sexuella kontakter än för några år sedan. År 1997 var andelen 20-24-åriga män som haft sex med fler än tre partner 16 procent.År 2000 var motsvarande siffra 32 procent. Även hos kvinnor i samma ålder skedde en fördubbling under perioden. Här ökade andelen med tre eller fler partner från 8 till 16 procent. Statens folkhälsoinstitut kommer i år att med en enkätundersökning ånyo kartlägga svenskarnas sexvanor. Men även andra beteendemönster påverkar kondomanvändningen.

– Alkoholdrickandet ökar och hur bra man än är på att använda kondom när man är nykter, blir det ofta inte så om man är berusad, säger Kristina Ramstedt.

Under året kommer myndigheten att sammanställa undervisningsmaterial om könssjukdomar, bl a en film som kan användas för information i skolor. I ett kondomprojekt kommer högskolestudenter att deltaga för att nå jämnåriga med information om risker med oskyddat sex.

Klamydia var en av de sjukdomar som diskuterades när Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut nyligen anordnade ett möte med temat Sexuellt överförbara sjukdomar.

Inte 32 sexuella kontakter

Fjärde stycket ska lyda: ”Ungdomar i dag har fler sexuella kontakter än för några år sedan. År 1997 var andelen 20-24 åriga män som haft sex med fler än tre partner 16 procent. År 2000 var motsvarande siffra 32 procent.” I notisen står felaktigt att antalet partners var 16 respektive 32, vilket några läsare har uppmärksammat. Det står rätt för kvinnorna. Texten på webben har korrigerats. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor