Dansk robot röjer ogräs

Mindre bekämpningsmedel med en självgående robot som hittar och tar bort ogräs på åkrar.
Publicerad

En nyutvecklad dansk robot söker av marken med en kamera. Bilderna jämförs med lagrade bilder av kända ogrässorter.

– I dagsläget kan roboten identifiera ogräs i en åker med sockerbetor och sända GPS-signaler om var de finns, så att jordbrukaren bara behöver bespruta åkern just där, säger Svend Christensen, forskningschef vid Forskningscenter Bygholm i Danmark.

Roboten kan även utvecklas till att själv bespruta ogräset med några droppar per planta. Genom en sådan sparsam besprutning räknar forskarna med att användningen av kemiska bekämpningsmedel kan minskas med mellan 30 och 90 procent.

Den stora utmaningen är att identifiera ogräset. Varje sort måste modelleras, dvs beskrivas med femton olika variabler så att roboten känner igen och hittar dem. Det kan handla om storlek, växtsymmetri och bladens form.

– Om vi får finansiering till att modellera fler ogrässorter och mer utvecklingspengar, kan vi inom två år konstruera en robot som kan spruta bekämpningsmedel selektivt, säger Svend Christensen.

Men den övergripande visionen är att kunna undvika bekämpningsmedel helt och hållet genom att låta roboten plocka bort det ogräs den hittar.

– Via ett samarbetsprojekt med Landbohøjskolen i Köpenhamn räknar vi med att ha en prototyp färdig till nästa år som kan plocka ogräs i en betesodling. Men först 2005–06 kan den plocka ogräs i olika slags åkrar.

Tidigare försök med ogräsrobotar har gjorts på olika håll, men svårigheten är att skilja ut ogräset från de odlade grödorna. Därför har de använts för att rensa ogräs från exempelvis järnvägsspår och landningsbanor på flygplatser. Ett projekt med infraröd detektering av ogräs bland sockerbetor pågår också vid Högskolan i Halmstad.

Rad borta i papperstidningen

I notisen om den danska ogräsroboten (F&F 6/03, sidan 59) har olyckligtvis sista raden fallit bort. Sista meningen ska i sin helhet lyda: ”Ett projekt med infraröd detektering av ogräs bland sockerbetor pågår också vid Högskolan i Halmstad.”

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor