Har tvillingar likadana fingeravtryck?

Lika men inte identiska, svarar Göran Kidfält, fingeravtrycksexpert vid Statens kriminaltekniska laboratorium.
Publicerad

Enäggstvillingar har ju likadan arvsmassa, men hur är det med derasfingeravtryck?

Svar:

Varje persons fingeravtryck är unika. Därför har fingeravtryck varit ett brasätt att identifiera människor, både brottslingar och andra.

De börjar bildas redan i sjätte till åttonde fosterveckan. Helt klara är denär fostret är cirka fem månader gammalt. Det är inte enbart generna somstyr hur fingeravtrycken kommer att se ut, utan även små skillnader i miljöni livmodern spelar roll. Därför har inte ens enäggstvillingar identiskafingeravtryck, även om de ofta har likartade mönster.

Man delar upp fingeravtryck i tre huvudvarianter: båge, slinga och virvel,och dessa kan sedan delas upp i många undergrupper.

När fingeravtryck analyseras vid brottsplatsutredningar i Sverige använderman en så kallad icke-numerisk standard. Det innebär att man ser tillhelheten och väger in all information som finns i avtrycket. Sådaninformation kan vara porer, linjernas kantstruktur samt grenade ochavslutade linjer.

Tidigare använde man en numerisk standard där man jämförde tolv olikadetaljer i avtrycket.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor