Är komvux omanligt?

Svenska män får i genomsnitt lägre lön, medan invandrarkvinnors lön ökar efter att ha deltagit i kommunal vuxenutbildning (komvux).
Publicerad

Svenska män som gått komvux har i genomsnitt 3,5 procent lägre lön än jämförbara män. Orsaken kan vara att arbetsgivare är skeptiska till komvux eller att de som har läst på komvux inte har hunnit skaffa sig lika mycket arbetslivserfarenhet som andra män.

Enligt en rapport av nationalekonomen Erika Ekström vid Uppsala universitet kan en förklaring vara arbetsgivares attityder till komvux:

– Komvux är kvinnodominerat, och eventuellt kan man se det som stigmatiserande för en man att ha gått där. Det är inte så jättemanligt, om man säger så.

Bland kvinnor som läser på komvux går det inte att se några löneskillnader jämfört med andra kvinnor. En orsak kan vara att kvinnor företrädesvis läser på komvux för att fördjupa sina yrkeskunskaper, medan män i högre grad läser in gymnasiekompetens.

Bland invandrade svenskar ser mönstret annorlunda ut. Invandrarkvinnor ökar sin lön med i genomsnitt hela 9 procent efter att ha gått komvux, medan invandrarmäns löner inte påverkas.

– Detta har att göra med att invandrare ofta inte har en utbildning som svenska arbetsgivare kan bedöma, varför komvux blir ett sätt för kvinnorna att kvalificera sig, säger Erika Ekström.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor