Fartdämpande teknik i bilar

Vägverket och kommuner köper in bilar med hastighetsbegränsande funktioner för att sprida tekniken.
Publicerad

Om alla höll hastighetsgränserna i trafiken skulle drygt hundra liv sparas varje år och personskadorna skulle minska med 20-30 procent. Det visar statistik från Vägverket, som nu testar olika fartdämpande tekniker i bilar. Dessa har utrustats med så kallade GPS-system som känner av var fordonet befinner sig. Positionen stäms av mot en digital karta där aktuella hastighetsgränser finns inlagda.

Om bilen körs fortare än vad hastighetsskyltarna anger, kan antingen en dosa börja pipa, en display börja blinka eller också kan gaspedalen bli trög att trycka ner.

– Försöken har varit mycket lyckosamma. Vi tror verkligen att systemet går att införa i alla nya bilar – om priset är det rätta. Därför försöker vi nu hjälpa marknaden på traven genom att själva köpa in 150 tjänstebilar med systemen, säger projektledare Torbjörn Biding vid Vägverket.

Vägverkets undersökningar visar att oavsett vilket system som används, hålls hastighetsbegränsningarna lika bra. Populärast bland försökspersonerna är dock tekniken med en gaspedal som blir trögtrampad.

Flera av landets kommuner är med i Vägverkets upphandling. Gatu- och fastighetskontoret i Stockholms stad har redan köpt in ett tjugotal bilar med systemet, som kallas ISA – Intelligent stöd för anpassning av hastighet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor