Fönster som tvättar sig själva

I många forskningsprojekt försöker man efterlikna naturens eget sätt att göra sig ren, till exempel lotusblommans blad som rengör sig själva.
Publicerad

– Sedan en tid har man upptäckt att en tunn genomskinlig film av titandioxid kan användas på fönsterglas, säger Lars Hultman, professor i tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet.

Tekniken bygger på att beläggningen reagerar med de ultravioletta solstrålarna i vanligt dagsljus. Då sker en fotokatalytisk process som gör att organiskt smuts bryts ner. Det mesta omvandlas till vatten och koldioxid som genast försvinner. Det andra steget i processen sker när regn eller vatten träffar glaset. Eftersom beläggningen drar till sig vatten bildas inga droppar på glaset. I stället sprids vattnet ut jämnt över en större yta, och när vattnet rinner eller spolas bort tar det med sig resten av smutsen.

– Det kostar en hel del, men är naturligtvis en listig lösning för exempelvis fönster i höga byggnader, säger Lars Hultman.

Förutom fönsterglas med titandioxid finns i dag andra produkter som kakel och sanitetsporslin. Forskning pågår även för att se om processen kan användas i vägbeläggningar för att rena bilavgaser.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor