För 350 år sedan

De franska matematikerna Blaise Pascal och Pierre de Fermat uppfinner år 1654 sannolikhetsläran. De gör det via brevväxling!
Publicerad

För 300 år sedan

I sin bok Optics, som publiceras 1704, framför Isaac Newton idén att ljus består av partiklar. Detta går emot nederländaren Christiaan Huygens teori från år 1678 om ljusets vågrörelse (publicerad först 1690).

För 200 år sedan

Åren 1804-05 isolerar tysken Friedrich Sertürner bedövningsmedlet morfin ur opium. Ämnet döps efter den grekiska mytologins sömngud Morfeus. Morfinets kemiska struktur fastställs inte definitivt förrän 1952, då molekylen syntetiseras. Morfin framställs än i dag ur opiumvallmo.

För 150 år sedan

Den ihåliga injektionssprutan uppfinns år 1854 och får sitt genombrott i det nordamerikanska inbördeskriget ett årtionde senare, inte minst för att injicera morfin.

För 100 år sedan

Fransmannen Leon Guillet utvecklar år 1904 rostfritt stål, som så småningom kommer att användas i sprutor, men uppfinnaren märker inte att materialet motstår korrosion.

Sömnens gud är Hypnos

I notisen på sid 13 omnämns Morfeus som den grekiska mytologins sömngud. Morfeus är visserligen en sömngud, men Sömnens gud är Hypnos, far till Morfeus. Den senare har drömmar som sitt ansvarsområde. Tack till Bertil Pettersson på danska Fanø som påpekade detta.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor