Astrologi är ingen vetenskap

Astronom hävdar att jordens magnetfält kan förklara astrologi.
Publicerad

Den brittiske astronomen Percy Seymour vid University of Plymouth har just kommit ut med en bok där han argumenterar för att spådomskonsten astrologi är en vetenskap. Han tror visserligen inte själv på horoskop men hävdar ändå att solen, månen och planeterna faktiskt påverkar vårt väl och ve. Det vetenskapliga, enligt Percy Seymour, ligger i att himlakropparna påverkar oss genom störningar i jordens magnetfält som i sin tur påverkar det ofödda barnet i moderlivet.

Men om det skulle vara magnetfält som är grunden för astrologisk påverkan finns det betydligt starkare magnetfält i vår vardagliga omgivning än de som vi utsätts för via kosmiska störningar.

– Jag skulle på samma sätt som Seymour kunna lägga fram en hypotes om att ett barns personlighet är beroende av vilket mobiltelefonmärke dess mamma använde under graviditeten, säger filosofiprofessorn Sven Ove Hansson vid Kungliga Tekniska högskolan. Han är författare till boken Högskolans lågvattenmärken som handlar om fall av pseudovetenskap vid svenska universitet.

Problemet med Seymours resonemang är att han saknar förklaring till hur ett magnetfält påverkar ett fosters hjärna, och speciellt hur de avlägsna planeterna skulle kunna inverka på den blivande människans personlighet. Utan en sådan förklaring blir hela resonemanget meningslöst, i alla fall ur vetenskaplig synvinkel.

– Det akademiska systemet bygger på att det är högt i tak. Själv har jag lång erfarenhet som visar att forskning fungerar bäst när ingen styr tänkandet, säger Sven Ove Hansson.

– Jag vill försvara öppenhet och tolerans, men det är viktigt att den kritiska delen också fungerar. Man lägger fram en idé och om den inte håller är folk benägna att tala om det för en.

Pseudovetenskap på universitet finner dock sin grogrund bland idéer som det övriga akademiska kollektivet tycker är så hopplösa att de inte bryr sig, menar Sven Ove Hansson och påminner om att vetenskapssamfundet dock måste hålla ordning på pseudovetenskapen genom en ständigt pågående kritisk debatt.

F&F

nr 5s, 2000

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor