För 100 år sedan

Den tyske astronomen Johannes Franz Hartmann upptäcker år 1904 absorptionslinjer i ljusspektrum som visar att det finns enorma stoftmoln mellan stjärnorna.
Publicerad

Tidigare hade man trott att den interstellära rymden är tom.

För 100 år sedan

Samma år upptäcker den tyske biologen Theodor Boveri, i experiment med sjöborrar, att ett embryo behöver en fullständig uppsättning av kromosomer för att utvecklas normalt. Detta bekräftar en teori som lagts fram året före av den amerikanske genetikern Walter Sutton och som sade att arvsanlagen finns i kromosomerna.

För 100 år sedan

Väderförutsägelser kan sägas bli vetenskap år 1904 genom boken Weather forecasting as a problem in mechanics and physics av den moderna meteorologins fader, norrmannen Vilhelm Bjerknes, som vid denna tid var professor i Stockholm.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor