På väg mot hjärnproteser?

Amerikanska forskare har i laboratorieförsök fått elektronik att ersätta skadade delar av hjärnan.
Publicerad

I experiment med en mushjärna utanför djurkroppen har en forskargrupp i USA lyckats få en elektronisk krets att fungera som en del av hjärnan. I framtiden siktar man på att hos människor kunna ersätta delar av hjärnan som förstörts av exempelvis stroke.

– Vi har utvecklat ett system som kan läsa signaler från frisk hjärnvävnad, bearbeta uppgifterna och sedan skicka dem vidare till nästa område i hjärnan, säger professor Theodore W. Berger vid University of Southern California, USA.

Systemet består av två delar. En del innehåller mikrosensorer och mikrostimulatorer som kan registrera och skicka ut elektriska signaler till och från hjärnvävnaden.

– Den andra delen är en mikroprocessor som imiterar den skadade delen i hjärnan, det vill säga omformar den elektriska signal som kommer in till en signal som kan skickas vidare, berättar han. Problemlösningen bygger på moderna insikter om hur självorganiserade komplexa system fungerar.

I Sverige känner man till försöken:

– Det finns all anledning att tro att detta går i lås och att det i vissa fall kan skapa möjligheter för någon del i hjärnan som av olika skäl inte har en funktion, säger Martin Ingvar, professor i kognitiv neurofysiologi vid Karolinska institutet i Solna.

Han tror att även om tilllämpningen inte kommer att bli särskilt omfattande, finns klara förhoppningar för en viss grupp patienter.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor