Svenska forskare finner virvlar i rymden

Virvelrörelser är ett nytt sätt att beskriva hur energi och massa förflyttar sig i rymden.
Publicerad

Jorden omges på hög höjd av elektriskt laddad gas, så kallad plasma, som mest består av elektroner och protoner. Plasmat uppför sig som vätska, fast betydligt mer komplicerat. Bland annat har man räknat ut att det borde kunna bildas virvlar i rymdplasmat på liknande sätt som virvlar i vätskor.

– Man har länge trott att det finns sådana virvlar däruppe i rymden, men nu är det första gången som vi kunnat göra mätningar på dem och visa att de verkligen existerar, berättar David Sundkvist, upptäckaren av virvlarna. I november kommer han att disputera i rymdfysik vid Uppsala universitet.

Virvlarna uppmättes till cirka 150 kilometer i diameter, och de rör sig med hastigheter runt 10 kilometer i sekunden. Han kunde mäta dem med hjälp av de fyra så kallade Clustersatelliterna

– Rumba, Salsa, Samba och Tango – som flög i formation cirka 100 kilometer från varandra på 50 000 kilometers höjd över jordytan. Satellitkvartetten sköts upp år 2000 för att på flera ställen samtidigt kunna mäta egenskaper hos partiklarna i rymdplasmat. På så sätt kan man beskriva tredimensionella strukturer i rymden.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor