Lockbeten stoppar datavirus

Genvägar på internet kan göra dagens antivirusprogram onödiga.
Publicerad

I stället för att ligga steget efter ett datorvirus som sprids över världen går det att genskjuta det med en serie hopkopplade datorer. Matematikern Eran Shir och hans medarbetare vid Tel Avivs universitet i Israel visar i tidskriften Nature Physics att datanät kan göras immuna om antivirus sprids via ett parallellt nät.

Nätet skulle bestå av datorer som agerar lockbeten för virus. Dessa datorer registrerar när ett virus har tagit sig in någonstans i nätverket som de ska skydda. Via direktlänkar underrättar datorerna varandra och bekämpar samtidigt viruset från flera håll. Enligt de israeliska forskarnas beräkningar skulle ett nätverk med 200 000 vanliga datorer och 800 lockbeten inte kunna infekteras till mer än 1 procent innan viruset stoppas. I större nätverk, som hela internet, kan metoden användas än mer effektivt.

David Sands, professor i datavetenskap vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, är positiv men inte övertygad om att modellen går så lätt att tillämpa i praktiken.

– Idén har potential, men det är en matematisk studie och den redogör inte för hur de praktiska problemen ska lösas. Analysen förutsätter att vi kan identifiera ett virus mycket snabbt. Vidare måste den nya infrastrukturen säkras på något sätt så att inte också viruset kan spridas den vägen, säger han.

Detta säkerhetsproblem anser sig forskarna ha en lösning på. Enligt Eran Shir skulle det parallella nätet kunna utgöras av något så enkelt som en speciell uppsättning e-postadresser. Dessa skulle skyddas av liknande krypteringar som de som används vid ekonomiska transaktioner på internet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor