Dansanta män är snyggare

Att dansa bra vittnar om god kroppssymmetri, enligt en amerikansk studie.
Publicerad

180 tonåringar på Jamaica som var och en dansade i en minut, till samma musik, har filmats av en grupp forskare vid Rutgers University i New Jersey, USA. Därefter blev ungdomarna på filmerna omvandlade till androgyna dockor men med bibehållna rörelser. Detta för att de försökspersoner som bedömde dansarnas attraktivitet inte skulle kunna värdera deras utseende.

Det visade sig att de som bedömdes dansa bäst också hade mest symmetriska kroppar. Att symmetriska människor anses snygga och attraktiva har tidigare forskning visat. Den biologiska förklaringen är att symmetri tyder på gener av god kvalitet. En symmetrisk individ signalerar att hon har klarat av miljömässig eller utvecklingsmässig stress utan synlig påverkan, till skillnad från individer med bristande symmetri. För kvinnor var sambandet inte lika tydligt, vilket är en följd av att kvinnorna är de som väljer partner, skriver forskarna i Nature.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor