Ny metod försvagar oljudet

Bättre motljud när man slipper rundgång.
Publicerad

I bilar, flygplan, ventilationstrummor och hörselkåpor finns i dag teknik som aktivt släcker ut oljud med motljud. Tekniken består av en uppsättning mikrofoner som lyssnar på bullret, en dator som räknar ut vilket motljud som krävs och högtalare som sänder ut motljudet. Till hjälp för att ställa in systemet används ofta en andra uppsättning mikrofoner som är placerade i de positioner där man vill ha lägst ljudnivå, till exempel vid passagerarnas huvuden i en bil.

Aktiv bullerdämpning kan reducera ljudnivån med upp till 40 decibel. Men rundgång är ett problem. Den första uppsättningen mikrofoner lyssnar inte bara på oljudet, utan också på det utsända motljudet. Att som tidigare försöka skärma av mikrofonerna är inte alltid praktiskt genomförbart.

Raymond de Callafon, professor i mekanik och flygteknik vid University of California i San Diego har tillsammans med doktoranden Jie Zeng utvecklat en ny algoritm som reducerar återkopplingen. Med den metoden försöker de förutsäga rundgången i syfte att undvika att skicka ut motljud som är tänkt att släcka ut den men som i stället förstärker den.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor