Bästa beviset hittills!

Mörk materia - den som finns utan att synas - har gett sig till känna i en jättekrock mellan två galaxhopar.
Publicerad

Där det mesta hände i den gigantiska krocken syntes ingenting. Alltså var det ett verk av den mörka materien. Så har astronomerna resonerat i flera årtionden – den synliga materien räcker inte till för att förklara hur galaxerna kan hålla ihop, till exempel. Genom att beräkna den nödvändiga dragningskraften har man dragit slutsatsen att det ska finnas mer än fem gånger så mycket materia i universum som går att observera med teleskop.

Krocken mellan de två galaxhoparna har pågått under de senaste 100 miljoner åren, då stjärnorna, gasen och den mörka materien blandades ihop till ett jättestort galaxkluster. Det mesta som går att se (rött på bilden) samlas i mitten. Men med hjälp av ljus från bakomliggande källor kan astronomerna nu visa att dragningskraften är mycket starkare där det inte syns något, runt om själva klustret (blått på bilden).

Fortfarande vet dock ingen vad den mörka materien är. Och måhända är det något fel i själva relativitetsteorin som ligger till grund för beräkningarna av den förväntade mängden materia.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor