Genforskare talar ut om sin tro

Motsättningar mellan religion och vetenskap ledde till ovanligt hätska debatter och rättsprocesser i USA under förra året.
Publicerad

Det är bakgrunden till att den amerikanske biologen Francis Collins bestämde sig för att skriva en mer nyanserad bok om sin tro.

Som biolog är han väl meriterad. Han ledde det offentligt finansierade Hugoprojektet, som i konkurrens med ett privat företag presenterade en första karta över hela den mänskliga arvsmassan vid en presskonferens i Vita huset i Washington år 2000.

Francis Collins växte upp i en familj där ingen var speciellt religiös. Som ung läkarstudent var han ateist. När han senare såg döende patienter få styrka ur sin tro började han tvivla och blev så småningom kristen.

Francis Collins utvecklar sina tankar om hur en vetenskaplig världsbild passar ihop med olika förhållningssätt till religion, från ateism till bibeltrogen skapelsetro. Han försvarar evolutionsläran mot angrepp från anhängare av så kallad intelligent design. Det är intressant läsning – även för den som inte delar författarens fasta övertygelse om att det finns en gud som kan bryta mot sina egna naturlagar om han anser att det behövs.

The language of God

Collins Francis S.
Free press

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor