Litium försvinner in i stjärnorna

Halterna av grundämnet litium i universum räckte inte för att bekräfta big bang-teorin, men nu har svenska astronomer upptäckt vart det tagit vägen.
Publicerad

En hake med big bang-teorin har varit att gamla stjärnor borde innehålla mycket mer av grundämnet litium än vad astronomerna har kunnat hitta. Nu har en grupp forskare under ledning av astronomen Andreas Korn vid Uppsala universitet spårat vart det tar vägen: litium vandrar in och gömmer sig långt inne i stjärndjupet och blir oåtkomligt för våra teleskop.

Litium bildades tillsammans med de allra lättaste grundämnena väte och helium bara några minuter efter big bang. De uppmätta mängderna av väte och helium i de äldsta stjärnorna stämde perfekt med den teoretiska uträkningen, och litium användes länge som måttstock för att uppskatta mängden materia i rymden.

Men för fem år sedan, när man som bäst kartlade universums bakgrundsstrålning, blev det uppenbart att allt inte var i sin ordning. Förekomsten av materia reviderades, och då räckte litium inte längre till.

– Misstanken var att litium rör sig långsamt in i stjärnorna, berättar Andreas Korn. Nu har vi studerat 18 stjärnor i en mycket gammal stjärnhop och kunnat visa att så faktiskt är fallet.

Det är inte bara litium, utan även tyngre grundämnen som kalcium och järn, som på liknande sätt hamnar utom synhåll. Därför ser Andreas Korn resultatet som en början till en omvärdering av de allra äldsta stjärnornas kosmokemi – läran om ämnenas ursprung och förekomst.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor