Sömnen bygger nya minnen

Ett socialt rikare liv får bananflugan att sova längre.
Publicerad

– Vi är inte så olika bananflugor som man kan tro. De blir liksom vi pigga av koffein, och deras sömnbehov avtar med åldern, säger neurogenetikern Indrani Ganguly-Fitzgerald vid Neuroscience Institute i San Diego, USA. Resultaten från sju års forskning finns nu publicerade i Science och visar bland annat att bananflugans sömnbehov ökar med antalet sociala kontakter.

En del bananflugor fick vara ensamma i sin burk medan andra fick vistas i burkar med många flugor. Därefter mätte Indrani Ganguly-Fitzgerald hur länge bananflugorna från de olika burkarna sov och vad som hände kemiskt i deras hjärnor. Det visade sig att de flugor som vistats ensamma både sov mindre och hade lägre halter av signalämnet dopamin i hjärnan. Dopamin behövs för att befästa minnen. Kanske behövde de sociala flugorna sova mer för att de hade mer att minnas?

Bananflugehanar som sattes ihop med nyparade honor eller hanar som luktade som honor fick lära sig att det var lönlöst att försöka para sig. De som fick sova direkt efter denna erfarenhet var – till skillnad från dem som hölls vakna – ointresserade att försöka para sig med parningsbenägna honor två dagar senare. Inlärningen ökade också flugornas sömnbehov. Slutsatsen forskarna drog var att sömn var nödvändigt för att skapa ett långtidsminne.

Indrani Ganguly-Fitzgerald kunde genom experiment med genetiskt förändrade flugor också visa vilka gener som bygger minnen under sömnen.

– Nu ska jag undersöka hur motsvarande gener hos människor med sömn- och minnessjukdomar ser ut. Jag tror att det kan finnas gemensamma drag bakom dessa sjukdomar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor