Är hjärnan snabbast vid 39?

Jag tror mig ha läst att både myelinisering och maskinskrivningshastighet kulminerar vid 39 års ålder. Stämmer det och hänger det ihop? /Per Myhrman

Publicerad

Myelin är ett fettrikt ämne som omger nervtrådarna och gör att signalerna går fram snabbare.
Bild: Getty images

Svar av Johan Mårtensson, docent i kognitiv neurovetenskap, Lunds universitet

Myelin är ett isolerande fettskikt som gör att hjärnceller kommunicerar snabbare med varandra. Det omsluter nervtråden, inte olikt isoleringen kring en datakabel, och får nervimpulser att transporteras fortare.

Myelinet i hjärnan bildas framför allt under de första två levnadsåren, men denna myelinisering fortsätter sedan i lägre takt upp till ungefär 30 års ålder. Områden för högre kognitiv funktion (såsom impulskontroll eller att hantera ett flöde av många saker samtidigt) tenderar att myeliniseras senare, medan mer grundläggande områden som de som styr motorik, syn med mera utvecklas relativt tidigt. Vi är mest välförsedda med myelin som unga vuxna. Liksom resten av hjärnan bryts det långsamt ned när vi åldras.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Vad gäller förmågan att skriva snabbt så vet vi att den ökar stadigt med åldern hos unga upp till vuxen ålder, vilket säkert kan vara en effekt av erfarenhet. Den som skriver mycket kan som vuxen fortsätta att bli snabbare, men så småningom motverkas denna utveckling av att vi i regel blir långsammare i vissa processer när vi åldras. Man har till exempel sett att äldre människor som skriver mycket har långsammare reaktionstid (det vill säga att man genomför själva rörelsen saktare) men kompenserar med större erfarenhet av att skriva, vilket gör att de sannolikt kan planera sitt skrivande bättre. Detta stämmer väl överens med iakttagelser från andra områden, där erfarenhet ofta är en viktigare faktor för effektiviteten i en viss arbetsuppgift än att personen med åldern får något långsammare rörelser.

Att myeliniseringen skulle kulminera vid 39 års ålder låter sent. Vi tänker oss att den har slutförts i hela hjärnan klart tidigare, och snarare har börjat degradera vid denna ålder. Ändå är det fullt möjligt att en individ är som snabbast på att skriva på maskin just då – både på grund av individuella skillnader och på grund av den generella betydelsen av erfarenhet som nämnts ovan.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor