Kometer är solens barn

Stoftpartiklar från kometsvans överraskar.
Publicerad

Kometerna har fötts av solen. Den slutsatsen drar forskarna efter att ha tagit en närmare titt på stoftpartiklar hämtade från svansen på kometen Wild 2. Materialet landade på jorden i en kapsel i januari förra året efter att rymdsonden Stardust fullföljt sitt uppdrag att sniffa på kometsvansen.

Nu befinner sig kometen långt bortom Neptunus bana, och Stardust har satts i viloläge fram till januari 2009 då sonden kommer att passera i vår närhet, alltså 1 miljon kilometer från jorden.

Partiklarna som levererades till jorden har fångats in av en så kallad aerogel, ett poröst kiselmaterial lätt som luft. De analyserade proverna visade sig överraskande bestå av mineraler som bildats vid mycket höga temperaturer – över 1 000 grader Celsius.

Men kometernas hemvist ligger långt bort i utkanten av vårt solsystem där det är mycket kallt. Var kom materialet ifrån? Kan det ha vandrat hit från fjärran stjärnor? Ingen av de hittills undersökta partiklarna är äldre än solen, visar nyaste analysen. Alltså har kometen bildats av material som har slungats ut från solen till planetsystemets utmarker.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor