Vilka förmörkelser är vanligast?

Fråga:Inträffar månförmörkelserna oftare än solförmörkelser? Varför det i så fall?
Publicerad

Svar:

Det är inte någon större skillnad mellan antalet solförmörkelser och antalet månförmörkelser i det långa loppet om man räknar ihop alla de olika typerna – totala och partiella förmörkelser. Det totala antalet månförmörkelser under ett millennium är dock någon procent större än det totala antalet solförmörkelser, vilket beror på att jordens skugga är större än månens.

En belgisk astronom, Jean Meeus, har beräknat att under 4 500 år (från 2003 f.Kr. till 2526 e.Kr.) inträffar cirka 10 800 solförmörkelser och ungefär lika många månförmörkelser. Det motsvarar 240 förmörkelser av varje sort per sekel, men det varierar mellan seklerna. Detta gäller för en observatör som har hela jordens yta till sitt förfogande.

Lite mer statistik visar att störst antal förmörkelser per år antingen är fem solförmörkelser och två månförmörkelser, eller tvärtom. Det sker dock ganska sällan: fem solförmörkelser ägde senast rum år 1935 och återkommer år 2206, och fem månförmörkelser gäller för åren 1879 och 2132. Minsta antalet per år är två solförmörkelser och två månförmörkelser – vilket ändå är rätt så vanligt.

Att det känns som om det finns gott om månförmörkelser och betydligt färre solförmörkelser beror nog på att varje månförmörkelse kan observeras från en större del av jorden än varje solförmörkelse och att många fler människor därför kan uppleva månförmörkelsen. Under en solförmörkelse måste observatören befinna sig i månens skugga, som endast täcker en bråkdel av den solbelysta jordhalvan. Under en månförmörkelse faller jordens skugga däremot på månen, och detta kan observeras från hela den jordhalva som vetter mot månen under förmörkelsens gång.

Missa inte den närmaste månförmörkelsen, som inträffar den 3 mars klockan 22.30 och pågår till klockan 02.11 den 4 mars, med total förmörkelse mellan 23.44 och 00.57.

Undrar du något? Fråga F&F!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor