Global uppvärmning i praktiken

Med utgångspunkt i en stor mängd vetenskapliga artiklar om klimat och livsbetingelser under förhistorien, samt förutsägelser från moderna klimatmodeller försöker journalisten Mark Lynas göra effekterna av klimatförändringen konkreta.
Text Johan Falk
Publicerad

Resultaten har han sammanställt i sex kapitel, ett för varje grads temperaturhöjning. Redan i första kapitlet berättar han om alarmerande ökenutbredning, och i sjätte kapitlet råder närmast domedagsstämning när han beskriver den katastrof som inträffade i slutet av perm-perioden för 251 miljoner år sedan. Då kan så många som 95 procent av arterna på jorden ha utplånats – i samband med en global temperaturhöjning på just sex grader.

Mark Lynas lyckas inte helt att ge liv åt de akademiska artiklarna, men innehållet är tillräckligt fängslande för att boken ska vara svår att lägga ifrån sig. Överlag är den nämligen en skräckhistoria, och en angelägen sådan. Som Mark Lynas skriver i avslutande kapitlet: forewarned is forearmed.

Six degrees. Our future on a hotter planet

Lynas, Mark
Fourth Estate

Text Johan Falk
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor