30 år av forskningssamarbete

Svenskt bistånd har hjälpt Tanzania att bygga upp ett av Afrikas högst rankade universitet.
Publicerad

När Tanzania blev självständigt år 1961 fanns bara tre afrikaner i landet som hade bachelorexamen, och ingen med forskarutbildning.

– I dag finns University of Dar es Salaam med 3 300 studenter, och vi bedriver även kvalificerad forskarutbildning, berättade professor Matthew Luhanga, avgående rektor för universitetet, vid ett seminarium på Sida med anledning av 30 års svenskt forskningsbistånd till Tanzania.

Universitetet grundades 1961, de första åren som filial till University of London. Från början bedrevs ingen forskning, utan all kraft lades på att utbilda statstjänstemän. Första fakulteten blev därför den juridiska, den andra den samhällsvetenskapliga. Under denna tid fanns bara några tiotal studenter.

Ett problem har varit brain drain, att högutbildade tanzanier söker sig till välavlönade arbeten i främst Västeuropa och Nordamerika. Periodvis försvann mer än varannan nyexaminerad forskare från landet, och många av dem som stannade tog bättre betalda jobb i det lokala näringslivet.

– Detta har vi försökt motverka på två sätt, berättar Matthew Luhanga. Vi sänder inte längre iväg våra doktorander utomlands i fyra fem år. I stället får de varva studier i Dar es Salaam med kortare vistelser vid utländska universitet, något som minskar risken att de stannar kvar utomlands efter examen. Universitetet har också startat konsultbolag som ger forskarna möjlighet att åta sig uppdrag för det lokala näringslivet och därmed få extrainkomster.

Matthew Luhanga har varit rektor för University of Dar es Salaam i 16 år och arbetat hårt för att utjämna könsfördelningen bland både lärare och studenter. Under de första årtiondena var nästan alla män. I dag är könsfördelningen jämn på alla fakulteter utom den tekniska, där kvinnorna utgör en fjärdedel.

Trettio år av svenskt forskningsbistånd har bidragit till att University of Dar es Salaam nu rankas som nummer 1 bland universitet i Afrika söder om Sahara och norr om Sydafrika.

– Men utbytet är inte enkelriktat utan har också givit mycket tillbaka till svensk forskning. Därför är forskningssamarbete ett bättre begrepp än bistånd, säger Berit Olsson, chef för Sidas forskningsavdelning SAREC.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor