Varför kan man inte kittla sig själv?

Personer med vissa symtom på schizofreni har ovanligt lätt att kittla sig själva.
Publicerad

Fråga:

Även om man är kittlig är det nästan omöjligt att kittla sig själv. Hur kan det komma sig? Känseln i huden kan väl inte uppfatta vem som kittlar?

Svar:

– Nervsystemet kan förutsäga hur det kommer att kännas om man till exempel kittlar sig själv i armhålan. Förutsägelsen dämpar känselintrycket, säger Martin Ingvar, professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet.

Studier med hjärnkamera tyder på att lillhjärnan är inblandad i att förutsäga hur olika rörelser kommer att kännas.

Men med rätt utrustning är det faktiskt möjligt att kittla sig själv. Det visar experiment med två sammankopplade robotar som brittiska forskare beskrev i tidskriften Journal of Cognitive Neuroscience år 1999.

Försökspersoner fick styra den första roboten, ett slags joystick, med vänster hand. Rörelserna överfördes elektroniskt till den andra roboten. Dess robotarm reagerade med att stryka en bit mjuk skumplast mot höger handflata. Vänsterhandens robot fungerade alltså som en fjärrkontroll för skumplastbitens rörelser mot högerhanden.

Så länge rörelserna överfördes omedelbart tyckte försökspersonerna att det kändes ungefär som att kittla sig själv. I nästa steg lade forskarna in fördröjningar på upp till 0,3 sekunder.

– Då känns det nästan som att bli kittlad av någon annan, säger Daniel Wolpert, professor vid University of Cambridge och en av forskarna bakom studien.

Normalt använder hjärnan en kopia av signalen som styr kroppens muskler till att förutsäga hur rörelsen kommer att kännas. En fördröjning skapar ett glapp mellan förutsägelsen och den information som strömmar in från sinnesorganen. Glappet ger hjärnan en illusion av att sinnesintrycken är orsakade av någon annan.

Daniel Wolpert och hans medarbetare tror att ett liknande glapp hos vissa personer som lider av schizofreni kan ligga bakom känslan av att vara kontrollerad av främmande krafter. Därför testade forskarna kittlighet bland personer som har vanföreställningar om att någon annan kontrollerar röster i deras huvud och/eller styr deras kropp.

Resultaten visar att människor med sådana symtom på schizofreni reagerar på samma sätt när de kittlar sig själva som när någon annan gör det. De verkar alltså ha svårt att uppfatta sig själva som orsaken till vissa mentala processer.

– Jag vill inte påstå att detta förklarar schizofreni, men det är en intressant mekanism som kan ligga bakom några av symtomen, säger Daniel Wolpert.

Undrar du något? Fråga F&F!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor