Färre lärare ger sämre resultat

Lärartätheten i grundskolan minskade under hela 1990-talet.
Publicerad

Mellan 1990/91 och 2002/03 sjönk antalet lärare per hundra elever från 9,1 till 7,7. Under 2000-talets första år ökade andelen lärare en smula igen, huvudsakligen tack vare att fler obehöriga lärare anställdes.

Om man jämför kommuner som dragit ner på resurserna olika mycket ser man att eleverna på de mer lärartäta orterna överlag får bättre betyg.

I analysen har man tagit hänsyn till genomsnittsinkomst, föräldrarnas utbildning och liknande.

Men nu är det för första gången belagt i Sverige.

– Resultaten ligger i linje med studier i andra länder, säger Björn Öckert, fil.dr i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala universitet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor