Synen på rättvisa ändras med åldern

Femteklassare är noga med att dela lika. För större barn är det självklart att den flitige ska ha bättre betalt.
Publicerad
**Experiment i rättvisa.** Norska barn och ungdomar fick göra upp om lönen för sin datormöda.
Bild: AAAS

Politiker har olika uppfattningar om hur stora skillnader i inkomster som är acceptabla. Ekonomer i Norge har gjort ett experiment för att se hur barn och ungdomar ser på saken.

Forskarna lät 500 elever i åldrarna elva till nitton år tjäna pengar genom att leta efter vissa sifferkombinationer på en datorskärm under en hel lektion. Den som ville kunde i stället koppla av med roliga datorspel och filmklipp, men då utan betalning.

Efteråt fick jämnåriga elever två och två berätta hur de ville dela upp sin gemensamma förtjänst. De yngsta barnen ville dela lika, medan äldre deltagare tyckte att det var mer rättvist att dela potten efter sina respektive arbetsinsatser. Resultaten är publicerade i Science.

– Skillnaden beror delvis på att hjärnan utvecklas så att äldre deltagare är bättre på att analysera flera faktorer, säger Ingvild Almås, forskare i nationalekonomi vid Norges Handelshøyskole i Bergen.

Men hon tror inte att det är hela förklaringen. Forskarna införde nämligen också en slumpmässig lönefördubbling för vissa spelare. Andelen som tyckte att ren tur skulle styra fördelningen var i stort sett densamma i alla åldrar. Och att acceptera slumpen är en lika enkel princip som att dela lika.

Ingvild Almås menar att samhällets normer också påverkar hur synen på rättvisa utvecklas.

– Barnen får betyg och ser att fotbollstränare toppar sina lag. Sådant kan stärka känslan för belöning efter prestation, säger hon.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor