Studenter använder matematik mekaniskt

Kerstin Pettersson vid Högskolan i Skövde undersöker i sin doktorsavhandling hur det står till med de matematiska kunskaperna hos ingenjörsstudenter.
Text Johan Falk
Publicerad

1. Vad säger din avhandling om hur studenter förstår matematik?

– Jag har valt att inte titta så mycket på förståelse. I stället har jag ganska krasst tittat på hur studenterna använder matematiken. Under de inledande kurserna handlar det mycket om mekaniskt hanterande. Man stoppar in något i ena änden och får ut ett svar i den andra. De som har läst mer matematik skaffar sig andra, mer intuitiva förhållningssätt. Utan intuitiv förståelse får man färre redskap för att lösa problem. Man kan härma metoder, men inte skapa egna.

2. Varför har det blivit så?

– Detta är studenternas sätt att anpassa sig till den situation som de befinner sig i. Annan forskning från både högskola och gymnasium visar att en stor del av läroböckernas uppgifter går att lösa genom att imitera tidigare exempel. Samma sak gäller för prov och tentor. Men vi har ofta ett högre mål med kurserna i matematik. Vi vill att studenterna ska kunna skapa och uttrycka egna idéer, beroende på kursens nivå.

3. Hur kan de målen uppnås?

– Man måste ändra incitamenten. Det handlar om hur kurslitteraturen och examinationen ser ut. Det är också viktigt att se över hur undervisningen bedrivs och vad den betonar. Men det mekaniska hanterandet av matematik är inte en misslyckad återvändsgränd. Ur den kan studenterna växa vidare mot en förståelse som tillåter mer kreativitet.

Text Johan Falk
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor