Varför luktar pengar?

Myntens lukt säger mer om den som luktar än om mynten.
Publicerad

Fråga:

Om man gnider en enkrona mellan fingrarna känner man en svag metallisk lukt. Vad beror det på? Det kan väl inte vara så att metallatomer förångas vid så låg temperatur?

Svar:

– Metallen i ett mynt har ingen doft alls. Det du känner är faktiskt doften av kemikalier som kommer från dig själv, säger Dietmar Glindemann, tysk kemist verksam vid Virginia Polytechnic Institute and State University, USA.

Han förklarar att svett från fingrarna löser upp och oxiderar mycket små mängder av järn, koppar och vissa andra metaller när man tar i mynt. Metalloxiderna reagerar i sin tur med huden. De katalyserar nedbrytningen av ämnen som ger upphov till lättflyktiga aldehyder och ketoner – kemikalier som ofta har stark lukt.

Doften av metall är alltså en illusion. Den uppstår genom att vi lär oss att koppla samman mynt, verktyg, bestick och andra metallföremål med vissa doftämnen som uppstår från oss själva när vi hanterar föremålen.

Dietmar Glindemann bygger sina slutsatser på noggranna laboratorieförsök. Han lät sju testpersoner gnugga händerna med järn eller med en vattenlösning av tvåvärda järnjoner. Samtliga personer uppfattade snabbt en metallisk doft. Därefter samlade forskarna in doftämnena via en glastratt och analyserade dem med så kallad gaskromatografi.

Den starkaste myntlukten visade sig komma från ett ämne som kallas 1-okten-3-on, enligt en vetenskaplig rapport som Dietmar Glindemann och hans medarbetare publicerade för två år sedan i tidskriften Angewandte Chemie International Edition. Någon miljarddel av ämnet i luften räcker för att en människa ska uppfatta doften.

Samma ämne bildas även när blod – som innehåller järn bundet i hemoglobin – kommer i kontakt med hud. Det upptäckte Dietmar Glindemann genom att gnugga några droppar av sitt eget blod mellan fingrarna och sedan analysera ångorna. Han spekulerar om att förmågan att uppfatta doften av ämnen som uppstår när järn reagerar med hud kan ha hjälpt våra föregångare under utvecklingshistorien att spåra upp sårade djur.

Förutom järn och koppar kan även kobolt och nickel framkalla dofter i kontakt med hud. Silver och guld, däremot, ger inga dofter som människor kan uppfatta.

Undrar du något?Fråga F&F!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor