Vi är särlingar i universum

Solens atmosfär har annorlunda sammansättning än de flesta andra stjärnors.
Publicerad
**Udda stjärna**. Solen sedd i röntgenstrålar.
Bild: Nasa

Vad har vi som andra saknar? Svaret kommer från astronomer i Uppsala som tillsammans med internationella kolleger lyckats slå noggrannhetsrekord vad gäller den kemiska analysen av stjärnornas ljusspektrum. De avslöjar att jämfört med de flesta andra stjärnor har vår sol ett litet underskott av ämnen som lätt kondenserar till stoft: järn, nickel och aluminium. Samtidigt är solatmosfären ovanligt rik på ämnen som inte kondenserar i ett svalnande gasmoln, som kol, syre, svavel och zink.

Den mest sannolika förklaringen är att de planeter som ligger närmast solen – Merkurius, Venus, jorden och Mars – och som har gott om sådana ämnen som lätt kondenserar, bildades ur den gasskiva som i begynnelsen omgav den unga solen. Sedan föll resterna av skivan in i solen och bildade det som nu är solens ytterlager och dess atmosfär. De ämnen som saknas där finns alltså i de jordliknande planeterna.

– Genom att studera stjärnljuset har vi fått ett nytt sätt att spåra planetsystem som liknar vårt, säger Bengt Gustafsson, professor i teoretisk astrofysik vid Uppsala universitet, som medverkat i projektet.

Än så länge har sådana planeter varit svåra att finna med andra metoder. Man har visserligen fram till i dag upptäckt över 300 planeter bortom vår eget solsystem, men de är alla ganska olika jorden.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor