Bottendöden sprider sig snabbt

Sedan mitten av förra seklet har mänskliga utsläpp dödat havsbottnar som täcker en yta större än halva Sverige.
Publicerad

Bilar, konstgödsel och av­lopp är de viktigaste källor­na till kväve och fosfor som göder havens bottnar till döds.

– Östersjön är värst drabbad. Där råder syrebrist på en fjärdedel av bottnarna, säger Rutger Rosenberg, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet.

Han anser att bottendöden är det allvarligaste hotet mot havens hälsa.

Tillsammans med amerikanen Robert Diaz har han sammanställt data om 400 havsområden där syrehalten vid bottnarna är skadligt låg för fiskar och andra organismer. Områdena täcker 245 000 kvadratkilometer.

På de flesta håll tryter syret bara under vissa års­tider. Men i vissa områden – däribland delar av Östersjön – har syrebristen blivit permanent. I tidskriften Science skriver forskarna att förändringen har minskat biomassan av djur i Östersjön med 30 procent. Deras resultat visar också att antalet kända döda zoner i haven har dubblerats ungefär vart tionde år sedan 1960-talet.

– Det finns hav där syre­halten naturligt är låg, till exempel utanför Chile och Peru. Men områdena i vår studie är syrefattiga i huvudsak på grund av mänskliga utsläpp, säger Rutger Rosenberg.

En strimma av hopp ser han i det faktum att minskade utsläpp kan leda till att sjuka bottnar repar sig relativt bra på bara några år.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor