Tjäle ger kraftiga utsläpp

Under senhösten 2008 upptäckte svenska forskare stora utsläpp av metan från våtmarker i nordöstra Grönland.
Publicerad

– Först trodde vi att det hade blivit något fel på mätinstrumenten, säger Torben R. Christensen, professor i naturgeografi och ekosystemanalys vid Lunds universitet.

Metanhalterna som de mätt upp verkade orimligt höga. Men noggranna analyser bekräftade att marken i området hade släppt ut lika mycket metan under några få höstveckor som under alla sommarmånader. Det rapporterar forskare från Lund tillsammans med kolleger i Europa och USA i tidskriften Nature.

Metan är en drygt tjugo gånger starkare växthusgas än koldioxid. Men de nyupptäckta utsläppen är knappast alarmerande: de motsvarar bara några få procent av de årliga utsläppen av metan från våtmarker i hela världen. Det intressanta är i stället att gasen rör sig genom marken på ett tidigare okänt sätt.

Under sommaren bildar marklevande mikrober metan som pyser ut i atmosfären. Länge trodde forskarna att utsläppen skulle minska i takt med att höstkölden lägger jorden i dvala. I stället ökar alltså utsläppen i samband med att marken fryser.

– Vi tror att det beror på att tjälen pressar ut metan ur marken, säger Torben R. Christensen.

Han menar att processen är helt naturlig och har pågått i alla tider. Att den upptäcks först nu beror på att forskarna stannade kvar två månader längre än vanligt på den grönländska tundran som en del av extra satsningar under det internationella polaråret som avslutas nu i mars.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor