Vad är en ”stark” växthusgas?

Publicerad

I denna nyhetsnotis påstås att metan är drygt 20 gånger ”starkare” än koldioxid. Jag brukar själv slå upp naturkonstanterna i Physics Handbook, och man måste då veta vad det är man slår upp. Jag vore tacksam om ni kunde förklara för mig vad det är som mätts upp i det här fallet, hur man definierar ”starkare” och ”kraftigare” när det gäller gaser och hur detta påverkar klimatet.

SVEN LARSSON
Professor vid Institutionen för kemi- och bioteknik
Chalmers tekniska högskola, Göteborg

### Svar:

Atmosfären är mer genomsläpplig för inkommande kortvågig solstrålning än för utgående långvågig värmestrålning. Orsaken är att vattenånga och andra så kallade växthusgaser i atmosfären absorberar merparten av värmestrålningen från jordytan. Växthusgasernas ”styrka” brukar mätas i återstrålningens effekt dividerad med ytan och förändringen av halten (Wm–2ppb–1).

Mängden strålning som en viss gas i atmosfären absorberar beror på vilka andra gaser som ingår. Vattenånga och koldioxid absorberar i relativt breda och i långa stycken överlappande spektra av värmestrålning. Metan har en stor del av sin absorbans inom andra våglängdsområden, vilket gör att dess relativa bidrag till växthuseffekten blir stort.

– Man brukar också ta hänsyn till att metan har kortare livslängd i atmo­sfären än koldioxid. Därmed bidrar en viss mängd metan till uppvärmningen under en kortare tid, säger Erland Källén, professor i dynamisk meteorologi vid Stockholms universitet.

Ett vanligt sätt att jämföra gaserna är därför att räkna på effekten under 100 år. Då visar det sig att en molekyl metan bidrar 25 gånger mer till växthus­effekten än en molekyl koldioxid, enligt beräkningar som FN:s klimatpanel IPCC presenterade år 2007.

I en rapport från 1995 satte IPCC motsvarande ”växelkurs” till 21, men sedan dess har nya data tillkommit.

PER SNAPRUD

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor