Sporer bakom vilande tbc?

Publicerad
Oväntad. Mykobakterier har tidigare ansetts oförmögna att bilda sporer, men här är en spor avbildad med elektronmikroskop.
Bild: Leif Kirsebom

För att överleva bistra tider kan vissa bakterier bilda beständiga sporer – mest känd är kanske mjältbrandsbakterien vars sporer spreds per brev i USA för några år sedan. Gruppen mykobakterier, dit bakterien bakom både tbc och lepra hör, har tidigare ansetts sakna förmåga att bilda sporer. Leif Kirsebom, professor i biologi, särskilt mikrobiologi, vid Uppsala universitet, visar nu i en artikel i PNAS att detta inte stämmer.

Hans grupp studerar en mykobakterieart, Mycobacterium marinum, som orsakar tuberkulosliknande sjukdom hos fiskar och grodor. Denna bakterie är ett så kallat modellsystem för den mänskliga sjukdomen.

Ungefär var tredje person i världen bär på tbc-bakterien Mycobacterium tuberkulosis. Kan även denna art bilda sporer skulle det kunna förklara varför sjukdomen kan ligga vilande hos en person och sedan blossa upp åratal efter smittillfället.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor