Anti-svampmedicin mot tuberkulos

Ämnen som slår ut enzymer kan oskadliggöra tuberkulosbakterier som blivit resistenta mot antibiotika.
Publicerad

En ny behandlingsmetod mot tuberkulos har upptäckts av brittiska forskare vid University of Manchester. De fann att så kallade azoler, de aktiva ämnena i många medel mot svampinfektion, dödar dessa bakterier.

Azolerna verkar genom att hämma ett enzym kallat P450 som svamparna behöver för att bibehålla sin cellstruktur. När forskarna studerade tuberkulosbakteriens biokemi fann de tjugo olika P450 enzymer. Det är ovanligt många för en bakterie.

– Vi kunde visa att flera olika slags azolbaserade läkemedel mot svamp också kan döda tuberkulosbakterier. Azoler binder sig hårt till flera av bakteriens P450-enzymer och hindrar på så vis deras funktion, säger professor Andrew Munro, som leder forskningen.

Intressant nog tycks azoler även kunna fungera på antibiotikaresistenta bakteriestammar. De nya resultaten har publicerats i tidskriften Journal of Biological Chemistry.

Ett stort svenskt läkemedelsföretag har fått upp ögonen för de nya rönen. Tuberkulos är i dag ett världshälsoproblem, särskilt de bakteriestammar som är motståndskraftiga mot flera olika antibiotika. I Europa är dessa multiresistenta stammar vanliga i de baltiska länderna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor