Lärorikt om det vi inte vet

Publicerad
Den amerikanske författaren, fysikern och journalisten Michael Brooks betraktar tre Nobelpristagare som utan framgång försöker öppna en märkligt konstruerad hissdörr. Varje vetenskapligt paradigmskifte föregås av en kris, citerar han stillsamt filosofen och vetenskapshistorikern Thomas Kuhn, då verkligheten inte längre går att förklara med rådande teorier. Därifrån går hans tankar till hur vetenskapen på motsvarande sätt brottas med att förstå mer eller mindre vardagsnära saker som universum, livet, döden, placeboeffekten – och huruvida naturkonstanter verkligen är konstanta. Det blir en fascinerande vetenskapshistorisk genomgång av hur nya upptäckter och teorier först mottagits med skepsis, för att sedan slå igenom och för alltid förändra vår världsbild. När Brooks tar steget över till dagens diskussioner om till exempel mörk materia, nervsystemets funktion och varför det finns sexuell reproduktion tenderar han ibland att för dramaturgins skull ge lite extra tyngd åt avvikande teorier. Men det uppvägs av den kritiskt objektiva grundtonen – och att Brooks är en mycket kunnig och underhållande berättare.

13 things that don’t make sense

Brooks, Michael
Profile Books

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor