Korruptionen i världen

Demokrati tycks inte alltid vara en bot.
Publicerad

Genom att slå samman ett antal oberoende studier av korruption i olika länder har forskare skapat en global lista över de minst och de mest korrumperade länderna i världen.

Bo Rothstein, ­professor i statsvetenskap vid Göte­borgs universitet, fram­håller att merparten av världens länder är kor­rum- ­perade: 80 procent av jordens befolkning lever i länder med mycket hög eller hög korruption, inklusive avsaknad av det vi kallar rättsstat. Det är alltså frånvaro av korruption som är det avvikande, som ur vetenskaplig synvinkel behöver förklaras.

Ett särskilt problem är att representativ demokrati inte tycks vara ett generellt botemedel mot korruption. Ett land som Jamaica, som varit en demokrati sedan slutet av 1950-talet, är svårt korrupt och har blivit än mer så de senaste åren – det ligger nu på plats 99 på korruptionslistan. Singapore, å andra sidan, har aldrig varit en demokrati, men har synnerligen låg korruption – listans tredje minst korrumperade land – och har dessutom en fenomenal ekonomisk tillväxt.

Jamaica och ­Singapore var när de i början av 1960-talets blev självständiga från det brittiska kolonialstyret lika fattiga och hade ungefär lika stor befolkning. Vad gäller naturtillgångar, fungerande statsförvaltning och närheten till viktiga exportmarknader var Jamaica i början av 1960-talet i ett betydligt bättre läge än Singapore, och de flesta bedömare skulle nog ha förutspått en lysande framtid för Jamaica men gjort en mera dyster prognos för Singapore. Det är med andra ord inte representativ demokrati eller ett aktivt civilt samhälle som skapar välstånd, utan låg korruption i de offentliga institutionerna, hävdar Bo Rothstein.

Källa: Transparency International

Världens mest korrumperade länder …

1. Somalia
2. Afghanistan
3. Burma
4. Sudan
5. Irak
6. Tchad
7. Uzbekistan
8. Turkmenistan
9. Iran
10. Guinea

… och minst

171 Island
172 Kanada
173 Australien
174 Nederländerna
175 Finland
176 Schweiz
177 Sverige
178 Singapore
179 Danmark
180 Nya Zeeland

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor