Allt färre flickor föds i Asien

Trots lagstiftning mot selektiva aborter fortsätter andelen nyfödda flickor att minska i många asiatiska länder.
Publicerad

Det föds mellan 103 och 106 pojkar per 100 flickor i alla länder som för statistik över barnafödslar. Dessa siffror har även varit konstanta så länge man räknat barnafödslar, och de betraktas om naturliga.

Men de senaste tjugo åren har dessa andelar förändrats drastiskt. I slutet av 1980-talet föddes i Kina 108 pojkar per 100 flickor, och sedan dess har siffran bara stigit. De allra senaste siffrorna för Kina är 123 pojkar per 100 flickor. Undantaget är Tibet, där siffrorna ligger inom det normala spannet. Även bland amerikaner med asiatisk bakgrund har man sett tendenser till obalans i födelsetalen.

Orsaken till dessa siffror är sannolikt könsselektiva aborter. Ultraljudsundersökningar slog igenom på 1980-talet och medförde att man tidigt kunde avgöra fostrets kön. Indiska läkare gjorde reklam för ultraljud genom att jämföra kostnaden för en undersökning med en framtida hemgift: ”Betala 5 000 rupees i dag och spara 50 000 rupees i morgon.” Trots att könsselektiv abort är illegalt i de flesta länder – det förbjöds i Indien 1994 och i Kina 1995 – så är det i praktiken svårt att hindra aborter som görs på grund av kön. Ofta är det modernisering och ökat välstånd som gör att könsobalansen ökar – ultraljudsundersökning kostar pengar i de flesta länder. I såväl Indien som Kina är det de rikaste regionerna med de mest välutbildade befolkningarna som har störst obalans i siffrorna, och i Kina har enbarnspolitiken ökat pressen på att få en son. HH

Oönskade döttrar

(antal födda pojkar per 100 födda flickor år 2000–05)

1 Kina 121
2 Armenien 117
2 Azerbajdzjan 117
4 Georgien 111
5 Sydkorea 110
6 Indien 108
6 Serbien 108
8 Vitryssland 107
8 Bosnien 107
8 Cypern 107

Källa: The Economist/FN

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor